Ra mắt ngày 27-01-2019

01

HUYNH ĐỆ ĐỒNG LÒNG

NHIỆT HUYẾT TỀ TỰU

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây

Thưởng Tề tựu

Phần thưởng dành cho Đội Trưởng nếu đạt điều kiện

Tạo đội ngũ thành công

 • vật phẩm

  Tọa Kỵ Cam Bộ Ánh *1
 • vật phẩm

  Thể Lực Đan *2
 • vật phẩm

  Tinh Lực Đan *3
 • vật phẩm

  Bạc *10 Vạn

Đội có 5 người đạt level >=25

 • vật phẩm

  KNB *500
 • vật phẩm

  Điểm Tướng Lệnh *10
 • vật phẩm

  Sách Binh Pháp III *10
 • vật phẩm

  EXP Thần Mã I *5

Đội có 5 người đạt level >=30

 • vật phẩm

  Thái Kim Đai *1
 • vật phẩm

  Long Lân Thoái *1
 • vật phẩm

  Rương Đá Tiến Bậc *2
 • vật phẩm

  Bạc *20 Vạn

Đội có 3 người đạt VIP 2 level >=50

 • vật phẩm

  Tọa Kỵ Đỏ Tráo Hoàng Phi Điện *1
 • vật phẩm

  Rương Mã Cụ *2
 • vật phẩm

  Tọa Kỵ Tinh Hoa *5
 • vật phẩm

  EXP Thần Mã II *5

Đội có 3 người VIP 3 level >=60

 • vật phẩm

  Võ Tướng Đỏ Gia Cát Lượng *1
 • vật phẩm

  Tiến Bậc Đan *100
 • vật phẩm

  Sách Binh Pháp IV *10
 • vật phẩm

  Sách Kỹ Năng Tướng *10

Thưởng Đội Ngũ

Phần thưởng dành cho Đội Viên nếu đạt điều kiện

Tham gia thành công vào đội ngũ

 • vật phẩm

  KNB *100
 • vật phẩm

  Thể Lực Đan *2
 • vật phẩm

  Tinh Lực Đan *5
 • vật phẩm

  Bạc *10 Vạn

Nhân vật của bạn đạt level >=30

 • vật phẩm

  Long Lân Giáp *1
 • vật phẩm

  Diệu Tinh Khôi *1
 • vật phẩm

  Rương Đá Tiến Bậc *2
 • vật phẩm

  Bạc *20 Vạn

Nhân vật của bạn đạt level >=40

 • vật phẩm

  Tọa Kỵ Cực Phẩm Chiếu Dạ *1
 • vật phẩm

  Rương Mã Cụ *2
 • vật phẩm

  Tọa Kỵ Tinh Hoa *5
 • vật phẩm

  EXP Thần Mã II *5

Nhân vật của bạn đạt level >=50

 • vật phẩm

  Tướng Cực Phẩm Mạch Hoạch *1
 • vật phẩm

  Tiến Bậc Đan *50
 • vật phẩm

  Sách Binh Pháp III *10
 • vật phẩm

  Sách Kỹ Năng Tướng *5

Nhân vật của bạn đạt VIP 3

 • vật phẩm

  Xích Thố *1
 • vật phẩm

  Kỳ Lân Giới *1
 • vật phẩm

  Đá Tiến Bậc Trang Sức Cam *100
 • vật phẩm

  Đá Tẩy Luyện Trang Sức *100