THAM GIA NGAY THÔNG TIN

NHẬN QUÀ

VIP ANH HÙNG

Nhân vật ingame đạt

VIP 3 - VIP 6

1

Xem quyền lợi

VIP BÁ VƯƠNG

Nhân vật ingame đạt

VIP 7 - VIP 8

2

Xem quyền lợi

VIP HUYỀN THOẠI

Nhân vật ingame đạt

VIP 9

3

Xem quyền lợi

VIP CHÍ TÔN

Nhân vật ingame đạt

VIP 10

4

Xem quyền lợi

VIP VÔ SONG

Nhân vật ingame đạt

VIP 11

5

Xem quyền lợi

VIP TRUYỀN THUYẾT

Nhân vật ingame đạt

VIP 12

6

Xem quyền lợi

Thông tin

Nhằm đáp ứng được quyền lợi của đông đảo quý Tướng Quân, BQT Mã Đạp Thiên Quân tập trung xây dựng chính sách Tri Ân Khách Hàng VIP. Rất hi vọng chương trình "Tri Ân Khách Hàng VIP - Mã Đạp Thiên Quân"  sẽ được đông đảo quý Tướng Quân nhiệt tình tham gia , cũng như đóng góp nhiều ý kiến cho chương trình ngày càng hoàn thiện và tốt hơn.  

Thời gian    

 • Chương trình bắt đầu từ tháng 7/2018 và kéo dài trong suốt thời gian hoạt động của Mã Đạp Thiên Quân

Đối tượng     

 • Dành cho toàn bộ người chơi Mã Đạp Thiên Quân có tham gia nạp KNB vào game thông qua các cổng nạp      

Quy trình     

 • Thời gian báo danh nhận quà quà tri ân Tháng 5 (từ ngày 11/05 đến ngày 31/05): Người chơi đăng nhập -> Chọn máy chủ/ nhân vật -> Xác nhận báo danh nhận quà tri ân Vip, hệ thống sẽ ghi nhận lại Bậc VIP của nhân vật.
 • Thời gian nhận quà tri ân Tháng 5 ( từ ngày 01/06 đến 10/06): Người chơi đăng nhập -> Chọn máy chủ/ nhân vật -> Nhấp nút nhận quà ở giao diện chính -> nhận được  phần thưởng tương ứng mốc VIP nhân vật đã báo danh trước đó. 
Lưu ý
 • Người chơi có thể đăng xuất và chọn máy chủ/nhân vật khác để báo danh/nhận quà.
 • Mỗi nhân vật ở mỗi mốc quà chỉ được nhận một lần mỗi tháng.
 • Người chơi cần báo danh để cập nhật mốc Vip mới nhất của nhân vật.
 • Trong thời gian nhận quà, người chơi không thể báo danh/cập nhật mốc VIP mới nhất của nhân vật.
 • Vip Anh HùngVip Bá Vương sẽ nhận được giftcode quà tương ứng, Vip Huyền Thoại trở đi sẽ được BQT trao quà trực tiếp về hộp thư nhân vật.

Nội dung 

 • Từ tháng 8 trở đi, mỗi tháng người chơi sẽ tiến hành vào trang để nhận các mốc quà tương ứng với mốc VIP của nhân vật trong game tính đến ngày cuối tháng trước đó. 
 • Bậc VIP sẽ được ghi nhận theo cấp VIP ingame củanhân vật khi người chơi báo danh.

Danh sách bậc VIP sẽ được chia như sau

 

STT

Tên Bậc Vip

Mốc vip ingame tương ứng

Mô tả

1

ANH HÙNG

VIP 3-6

SỐ KNB NẠP VÀO NHÂN VẬT 1050 - 34999

2

BÁ VƯƠNG

VIP 7-8

SỐ KNB NẠP VÀO NHÂN VẬT 35000-139999

3

HUYỀN THOẠI

VIP 9

SỐ KNB NẠP VÀO NHÂN VẬT 140000 - 279999

4

CHÍ TÔN

VIP 10

SỐ KNB NẠP VÀO NHÂN VẬT 280000 - 419999

5

VÔ SONG

VIP 11

SỐ KNB NẠP VÀO NHÂN VẬT 420000 - 699999

6

TRUYỀN THUYẾT

VIP 12

SỐ KNB NẠP VÀO NHÂN VẬT TRÊN 700000

 

Lưu ý    

 • Hàng tháng người chơi từ VIP 3 trở lên sẽ được nhận quà tri ân VIP  
 • Người chơi sẽ truy cập vào trang VIP để báo danh và nhận giftcode trực tiếp tại trang
 • Toàn bộ khi nhập mã giftcode vào sẽ nhận trực tiếp vật phẩm
 • Thời gian báo danh nhận quà sẽ kéo dài từ ngày 11 đến ngày cuối tháng
 • Thời gian nhận quà từ ngày 1 đến ngày 10 của tháng tiếp theo  

Ví dụ: Người chơi muốn nhận quà tri ân VIP tháng 5, thì các mốc thời gian như sau:   

+ Thời gian báo danh từ 11/05 - 31/05

+ Thời gian nhận quà từ 01/06 - 10/06

 • Khi báo danh, cấp bậc VIP của người chơi sẽ được cập nhật đúng với cấp VIP Ingame.  
 • Chỉ được báo danh ở cấp VIP tương ứng với cấp Vip của nhân vật ingame 

Nguyệt Nhi kính báo