Ra mắt ngày 19-11-2018

Võ Tướng Mới

Lưu Bị hay còn gọi là Hán Chiêu Liệt Đế, là một vị thủ lĩnh quân phiệt, hoàng đế khai quốc nước Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc

Đặc Sắc

TÍNH NĂNG MỚI

banner

banner

banner

GIFTCODE SIÊU CẤP

HÙNG BÁ THIÊN HẠ

Anh Hùng
Ngày 17-11 mở
Võ Bá
Ngày 18-11 mở
Phục Thiên
Ngày 19-11 mở
Vô Hạ
Ngày 20-11 mở

HUYNH ĐỆ ĐỒNG LÒNG

NHIỆT HUYẾT TỀ TỰU