logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềTin tức

Trở về

Liên Thông Cụm Máy Chủ Ngày 07/12

06-12-18

Qúy Tướng Quân thân mến,

 

Với mong muốn giúp quý Tướng Quân có thể kết giao thêm nhiều bằng hữu, cùng nhau tu luyện gia tăng công lực trong Mã Đạp Thiên QuânBQT Mã Đạp Thiên Quân đã có cuộc khảo sát về việc tiến hành liên thông các máy chủ.

Qua đó, thông qua đợt khảo sát vừa rồi của toàn bộ người chơi ở Mã Đạp Thiên Quân, BQT quyết định sẽ tiến hành liên thông các máy chủ S39 và S40 với nội dung chi tiết như sau:

 

 

 

Thời gian

 • Thời gian bảo trì dự kiến từ 8:00 – 10:00 ngày 07/12/2018
 • Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến

Danh sách máy chủ liên thông

Các máy chủ sẽ được liên thông trong đợt này gồm có:

Cụm Máy Chủ Gộp
S39 (Ức Vân) + S40 (Bôn Lôi)

 

Lưu ý

 • Các server KHÔNG có trong danh sách liên thông máy chủ có thể đăng nhập vào game.
 • Các server có tên trong danh sách liên thông máy chủ sẽ được bảo trì đến 10h cùng ngày.
 • Trong thời gian bảo trì, Quý Tướng Quân không nên nạp thẻ để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
 • Các event hàng tuần sẽ tạm đóng vào lúc 0h ngày 07/12/2018 và sẽ được mở lại sau khi hoàn thành liên thông.

Quà Bảo trì Liên Thông

Vật phẩm Số lượng
KNB 100
Thể Lực Đan 1
Tinh Lực Đan 3
Rương Trang Bị 5
Bạc 20 Vạn

Những quy tắc và lưu ý khi liên thông Server

Sau khi liên thông, dữ liệu và nhân vật của người chơi đều sẽ được giữ lại, cổng login của sv gốc sẽ được giữ lại, và người chơi có thể tiếp tục đăng nhập game từ server gốc. 

Giữ lại nhiều nhân vật cùng tài khoản 

Cổng login 

 • Sau khi đồng bộ, cổng login của server gốc sẽ được giữ lại, người chơi có thể tiếp tục đăng nhập vào game từ cổng login cũ, ví dụ như cùng một tài khoản trong 2 server (ví dụ là S1 và S2) đều có nhân vật thì 
 • Hai nhân vật cùng tài khoản sẽ được giữ lại, có thể đăng nhập đồng thời trong cùng 1 server, đăng nhập nhân vật khác nhau dựa theo cổng chọn nhân vật khác nhau! 
Ví dụ
 • Tài khoản gốc 123 trong S1 có nhân vật A, trong S2 có nhân vật B, vậy thì sau khi liên thông S1 và S2, người chơi dùng TK 123 nếu chọn đăng nhập vào S1 thì sẽ nhận dữ liệu nhân vật A, chọn đăng nhập vào S2 thì sẽ nhận dữ liệu nhân vật B.  

Cổng nạp 

 • Sau khi đồng bộ, phương thức nạp không thay đổi dựa theo phương thức nạp cũ, người chơi tự chọn cụm sv cần nạp và đăng nhập nhân vật vào để nạp.                                          

Xử lý phần trùng tên nhân vật, quân đoàn 

Sau khi liên thông sv, nếu xuất hiện trùng tên nhân vật, quân đoàn thì: 

 • Trùng tên nhân vật: Sau khi liên thông server, nếu người chơi của sv chính và sv liên thông vào xuất hiện trùng tên nhân vật thì tên nhân vật người chơi sv chính không thay đổi, còn tên nhân vật người chơi sv liên thông vào sẽ tự động thêm vào hậu tố “S2” hoặc “S3” phía sau tên.
 • Trùng tên quân đoàn: Nếu sv chính và sv liên thông vào xuất hiện quân đoàn cùng tên, thì tên quân đoàn sv chính không đổi, còn tên quân đoàn sv gộp vào sẽ tự động thêm hậu tố “S2” hoặc “S3” vào phía sau tên.                                               

Xử lý nhân vật, thuộc tính nhân vật, dữ liệu cơ bản 

Thông tin cá nhân, thuộc tính nhân vật 

 • Lịch sử nạp: Sau khi liên thông sẽ giữ lại EXP và cấp VIP toàn bộ nhân vật, giữ lại lịch sử tiêu phí cũng như nạp thẻ của toàn bộ nhân vật.
 • Dữ liệu cơ bản: Sau khi liên thông sẽ giữ lại toàn bộ dữ liệu của người chơi như KNB, Bạc, Danh Vọng, Quân Công, Hồn Ngọc, Điểm Thể Lực, Tinh Lực, thuộc tính cơ bản.
 • Thuộc tính tướng chính:  Các thuộc tính như cấp nhân vật chính, cấp kỹ năng, duyên phận, trang bị đều được giữ lại.
 • Thuộc tính võ tướng: Các dữ liệu liên quan võ tướng như số lượng, duyên phận, cấp tiến bậc, cấp kỹ năng võ tướng, cấp võ tướng và đội hình võ tướng đều được giữ lại.
 • Thuộc tính tọa kỵ: Các dữ liệu liên quan đến tọa kỵ như số lượng, duyên phận, cấp tiến bậc, cấp kỹ năng tọa kỵ, cấp tọa kỵ và đội hình tọa kỵ đều được giữ lại.
 • Hệ số vũ khí: Các dữ liệu liên quan đến vũ khí như linh kiện vũ khí, số lượng khóa vũ khí, cấp vũ khí, lực chiến vũ khí đều được giữ lại.

Xử lý đặc biệt quan hàm

 • Xóa quan hàm: Sau khi liên thông SV, quan hàm của toàn bộ người chơi sẽ bị giáng xuống Tam Phẩm Đô Úy, số điểm danh vọng mà người chơi có sẽ được giữ lại, sau khi gộp, người chơi có thể trực tiếp báo danh quan hàm cao nhất đã đạt được trước khi gộp, không cần phải báo danh từng bậc.
 • Bổng lộc quan hàm: Trước khi liên thông SV, nếu người chơi có bổng lộc quan hàm chưa được nhận thì sau khi liên thông, người chơi này có thể nhận bổng lộc sau khi bị giáng cấp. Người chơi được nhận bổng lộc quan hàm trước khi liên thông server, thì sau khi gộp thời gian hồi bổng lộc sẽ giữ nguyên không đổi!

Túi

 • Toàn bộ dữ liệu vật phẩm trong túi được giữ nguyên, ô trống túi cũng được giữ nguyên.

Trang Bị

 • Toàn bộ các dữ liệu liên quan đến trang bị như tiến bậc, tẩy luyện, phẩm chất trang bị và cấp cường hóa trang bị đều được giữ lại.

Tôn Hiệu

 • Toàn bộ tôn hiệu của người chơi được giữ lại, tôn hiệu đã mang và các thiết lập hiển thị tôn hiệu cũng được giữ lại.

Phụ Bản

 • PB chiến dịch: Tiến độ vượt ải PB chiến dịch của người chơi, tiến độ hoàn thành số sao và trạng thái nhận rương được giữ lại.
 • PB tổ đội: Tiến độ hoàn thành vượt ải PB tổ đội, tiến độ khiêu chiến trong ngày, số lượt còn sẽ được giữ lại
 • Thao trường: Tiến độ hoàn thành vượt ải thao trường, tiến độ khiêu chiến trong ngày và số lượt còn sẽ được giữ lại.
 • PB trang bị: Tiến độ hoàn thành vượt ải PB trang bị người chơi, tiến độ khiêu chiến trong ngày, số lượt còn, tiến độ hoàn thành số sao, trạng thái nhận rương được giữ lại.

Cầu Phúc

 • Sau khi liên thông SV, tiến độ Cầu Phúc, số lần còn, thời gian hồi... của người chơi đều không thay đổi!

Đoạt Mảnh

 • Sau khi liên thông SV, số lượng mảnh, Thẻ Miễn Chiến, thời gian sau dùng... của người chơi đều không thay đổi!

Danh Thành Tranh Bá

 • Thành Trì đã kích hoạt sau khi gộp sv: tất cả các thành trì của Danh Thành Tranh Bá sẽ dựa vào số quân đoàn và độ sôi nổi để mở lại!
 • Thành trì chiếm được trước gộp sv: Tất cả quân đoàn đều mất quyền chiếm lĩnh thành trì, sau khi gộp sv xong sẽ mở lại tuyên chiến Danh Thành Tranh Bá!

Vận Tiêu

 • Sau liên thông SV, số lần vận tiêu còn lại của ngừoi chơi giữ nguyên không đổi!

Tầm Bảo

 • Sau liên thông SV, số lượng Tàng Bảo Đồ, phẩm Tàng Bảo Đồ, nhiệm vụ đã làm đều giữ nguyên không đổi!

Trường Bản

 • Lần thưởng sau liên thông SV: Số lần nhận thưởng, lần thưởng xếp hạng, thưởng đòn chí mạng của người chơi diệt BOSS Trường Bản đều không đổi!
 • Làm mới BOSS sau liên thông SV: Thời gian và thứ tự làm mới BOSS Trường Bản không đổi!                                       

Liên quan tính năng game, dữ liệu sự kiện

Thư

 • Thư hệ thống không có đính kèm: Giữ lại toàn bộ thư hệ thống không có đính kèm!
 • Thư hệ thống có đính kèm: Giữ lại toàn bộ thư hệ thống có đính kèm!

Hảo Hữu

 • Bạn bè: Sau liên thông SV, dữ liệu quan hệ bạn bè, thù... đều giữ lại!
 • Tặng Thể Lực: Sau liên thông SV, giữ nguyên số lần tặng thể lực trong hệ thống Hảo Hữu!
 • Nhận Thể Lực: Sau liên thông SV, giữ nguyên số lần nhận thể lực trong hệ thống Hảo Hữu!
 • Xếp Hạng: Dựa theo xếp hạng sau liên thông SV để tiến hành xếp hạng lại, sẽ đá những người chơi sau Top100 ra khỏi bảng!

Mục Tiêu

 • Giữ nguyên tiến độ Mục Tiêu, trạng thái nhận thưởng sau liên thông SV!

Lôi Đài

 • Sau liên thông SV, tiến hành xếp hạng lại, dữ liệu người chơi ở Lôi Đài sẽ bị xóa, cần tiến hành khiêu chiến để nhận được xếp hạng mới, danh vọng người chơi giữ nguyên, lịch sử và log chiến tích đều bị xóa!

Quân Đoàn

 • Tin Quân Đoàn: Giữ lại dữ liệu cấp, vốn, cống hiến quân đoàn của người chơi, log quân đoàn sẽ bị xóa!
 • Chức vị Quân Đoàn: Giữ lại dữ liệu chức vị thành viên Quân Đoàn!
 • Cống hiến Quân Đoàn: Tiến độ cống hiến, danh mục cống hiến, trạng thái nhận thưởng, trạng thái kích hoạt rương trong Quân Đoàn đều giữ lại!
 • Truyền công Quân Đoàn: Sau liên thông SV, lần người chơi truyền công, được truyền công đều giữ lại!
 • Nhiệm vụ Quân Đoàn: Lần làm mới nhiệm vụ Quân Đoàn, lần còn, thưởng đã nhận, trạng thái nhận thưởng, cấp sao Quân Đoàn đều không đổi!

Dữ liệu liên quan đến sự kiện

 • Quà Ngày: Sau liên thông SV, dữ liệu lần mua quà ngày trong ngày được giữ nguyên!
 • Báo Danh: Sau liên thông SV, dữ liệu và trạng thái nhận thưởng của báo danh giữ nguyên!
 • Quà Cấp: Sau liên thông SV, cấp và dữ liệu sự kiện đều giữ nguyên!
 • Quà Thể Lực: Sau liên thông SV, thời gian hồi nhận thể lực, số lần nhận đều giữ nguyên, sau khi liên thông SV xong, ngày đó vẫn có thể nhận bình thường!
 • BXH Cấp/Lực Chiến: Sau liên thông SV, sẽ xóa cấp và XH lực chiến!
 • Quà VIP: Sau liên thông SV, sẽ giữ nguyên dữ liệu mua quà VIP!
 • Thẻ Tuần/Thẻ Vĩnh Viễn: Trạng thái mua thẻ của người chơi giữ nguyên, dữ liệu nhận giữ lại!
 • Quà Nạp Đầu: Sau liên thông SV, giữ nguyên dữ liệu người chơi về quà nạp đầu!
 • Thưởng Online: Dữ liệu hoàn thành và nhận thưởng online mỗi ngày đều giữ nguyên!

Nguyệt Nhi kính báo