logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Hướng dẫn tân thủ

Quý vị Tướng Quân kính mến, Trong quá trình tham gia trải nghiệm trò chơi quý vị sẽ không gặp ít những thắc mắc nho nhỏ. Vì thế Nguyệt Nhi xin được hướng dẫn một số lối chơi thường gặp để góp phần nào gỡ rối cho Quý Tướng Quân!

17-05

2018

Xem

Hệ thống Tọa Kỵ trong Mã Đạp Thiên Quân

Nhất kỵ đương thiên, mã chiến vô song. Chinh chiến Tam Quốc không thể thiếu ngựa tốt đồng hành, có ngựa, hệ số an toàn sẽ tăng cao, trong Tam Quốc, có bao nhiêu ngựa tốt đang đợi bạn! Nhấp nút Tọa Kỵ ở giao diện chính, mở giao diện tính năng Tọa Kỵ

16-05

2018

Xem

Hệ thống Võ Tướng trong Mã Đạp Thiên Quân

Muốn thống nhất thiên hạ trong thế giới Tam Quốc, không có sự hỗ trợ của võ tướng mạnh thì cũng khó thành đại nghiệp.

16-05

2018

Xem

Hệ thống Quan Hàm trong Mã Đạp Thiên Quân

Tam Quốc loạn thế, Hán thất suy yếu, kẻ sĩ có chí lập công danh dựng sự nghiệp, làm việc ích nước lợi dân đều có thể thăng quan.

16-05

2018

Xem

Hệ thống Môn Phái trong Mã Đạp Thiên Quân

Hệ thống môn phái trong Mã Đạp Thiên Quân vô cùng đặc sắc, hứa hẹn sẽ mang đến sự trải nghiệm mới lạ cho chư vị Tướng Quân.

16-05

2018

Xem