logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềTin tức

Trở về

Hệ thống Môn Phái trong Mã Đạp Thiên Quân

16-05-18

Hiện tại một người chơi có thể tạo tổng cộng 3 nhân vật, mỗi nhân vật có thể lựa chọn một trong 3 phái gồm: Cuồng Đao, Long Thương, Thiên Kích. Hình ảnh nhân vật sẽ dựa vào vẻ ngoài của Trang Bị mà có sự thay đổi.

Phái Cuồng Đao

Giới Thiệu: Lợi thế mã chiến, sức mạnh tiềm tàng. Cuồng Đao có khả năng hộ thuẫn và phản đòn, có thể chịu thêm nhiều sát thương.

Vũ Khí: Đao

Đặc Điểm: Cận Chiến, Phòng Ngự, Phản Đòn

Loại Vũ Khí: Tân Thiết Đao, Tam Tiêm Đao, Thiết Cốt Đóa, Thanh Long Đao, Phương Thiên Kích, U Hồn Nguyệt

Đặc Điểm Vũ Khí: Sức mạnh to lớn tiềm năng, có tính áp chế và sức công phá của Trác Tuyệt.

Kỹ năng

Hiệu quả trên ngựa

 • Liệt Hỏa Bàn Long

 • Thập Tự Phân Tông

 • Bạch Vân Cái Đỉnh

 Hiệu quả dưới ngựa

 • Liệt Hỏa Bàn Long

 • Thập Tự Phân Tông

 • Bạch Vân Cái Đỉnh

Phái Long Thương

Giới Thiệu: Thuộc tính cân bằng, chống chịu tốt. Long Thương có khả năng khống chế và hồi phục tương đối tốt, năng lực duy trì tác chiến nổi trội.

Vũ Khí: Thương

Đặc Điểm: Cận Chiến, Khống Chế, Hỗ Trợ

Loại Vũ Khí: Xuyên Vân Thích, Vũ Lâm Qua, Hổ Vệ Thương, Trượng Bát Xà Mâu, Hổ Đầu Thương, Long Đảm Thương

Đặc Điểm Vũ Khí: Cơ thể và thương phối hợp nhuần nhuyễn, có tính xuyên thấu và bao phủ tốt.

Kỹ năng

Hiệu quả trên ngựa

 • Bách Điểu Triều Hoàng

 • Đọa Thiên Chi Kích

 • Giáp Trúc Mai Hoa

Hiệu quả dưới ngựa

 • Bách Điểu Triều Hoàng

 • Đọa Thiên Chi Kích

 • Giáp Trúc Mai Hoa

Phái Thiên Kích

Giới Thiệu: Lợi thế bộ chiến, khống chế tốt. Thiên Kích khiến địch trúng độc, giới hạn tốc độ di chuyển và khả năng sát thương của đối thủ, gây sát thương cực lớn.

Vũ Khí: Kích

Đặc Điểm: Cận Chiến, Độc Công, Bạo Kích

Loại Vũ Khí: Búa Xung Thành, Tu La Thích, Đả Hổ Tiên, Thư Hùng Kiếm, Trảm Hồn Đao, Giao Long Kích.

Đặc Điểm Vũ Khí: Kéo móc vung chém, có thời gian hồi chuyển và biến chiêu lớn.

Kỹ năng

Hiệu quả trên ngựa

 • Bạt Sơn Cái Thế

 • Thiết Ảnh Toái Hồn

 • Kinh Thiên Động Địa

Hiệu quả dưới ngựa

 • Bạt Sơn Cái Thế

 • Thiết Ảnh Toái Hồn

 • Kinh Thiên Động Địa

 

Trang chủ: http://mdtq.vn/home.html

Fanpage: https://www.facebook.com/madapthienquan

Nguyệt Nhi đưa tin