logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềTin tức

Trở về

Hệ thống Quan Hàm trong Mã Đạp Thiên Quân

16-05-18

Tam Quốc loạn thế, Hán thất suy yếu, kẻ sĩ có chí lập công danh dựng sự nghiệp, làm việc ích nước lợi dân đều có thể thăng quan. Nhấp icon Quan Hàm ở giao diện chính sẽ có thể vào giao diện tính năng chi tiết.

Điều Kiện Tham Gia

 • Nhân vật đạt cấp 22.
 • Hoàn thành nhiệm vụ [Phụ] Phong Hầu Vạn Lý sẽ mở hệ thống Quan Hàm.

 

Hệ thống Quan Hàm

 • Muốn thăng quan tiến chức, phải là người văn võ song toàn, tham gia sơ khảo Quan Hàm, vượt qua mới nhận được Quan Hàm đầu tiên.
 • Nhân vật có Quan Hàm sẽ được tăng lực chiến, cộng thêm Thuộc Tính, sử dụng Đặc Quyền Quan Hàm, nhận Bổng Lộc Quan Hàm mỗi ngày.

 

 • Giao diện Thăng Quan có thể xem điều kiện cần để tăng Quan Hàm, đạt điều kiện mới có thể báo danh Quan Hàm tương ứng.
 • Báo danh Quan Hàm cần đạt điều kiện Tiến Bậc Vũ Khí và Lực Chiến nhất định, vì vậy báo danh một Quan Hàm cần kiểm tra xem điều kiện Quan Hàm tiếp theo là gì, sớm chuẩn bị tốt cho đợt báo danh Quan Hàm tiếp theo.
 • Báo danh Quan Hàm cần tiêu hao số lượng Bạc nhất định.

 

 • Nhấp xem Quan Hàm có thể nhìn thấy được tất cả những cấp bậc Quan Hàm, số người giới hạn của mỗi Quan Hàm. Đặc quyền, Thuộc Tính và Bổng Lộc nhận được của Quan Hàm tương ứng.

 • Quan Hàm rất quan trọng đối với việc tăng lực chiến, bản thân Quan Hàm sẽ giúp tăng HP cho Nhân Vật, Tướng, Tọa Kỵ.
 • Đặc biệt Quan Hàm còn giúp kích Duyên cho Võ Tướng và Tọa Kỵ. 

                                                       

                        Kích duyên Võ Tướng                                                                                                     Kích duyên Tọa Kỵ

 • Quan Hàm càng cao thì Thuộc Tính càng lớn, số lần sử dụng Đặc Quyền Quan Hàm và Bổng Lộc nhận được càng nhiều.
 • Sau khi báo danh Quan Hàm thành công, nếu số người báo danh quá số người được nhận của Quan Hàm đó, sẽ diễn ra Đoạt Quan Hàm, nhất định phải nhớ điều này. 

Thuộc tính Quan Hàm

 • Thuộc tính Quan Hàm có thể giúp Tướng Quân, Võ Tướng và Tọa Kỵ xuất trận tăng HP. Quan Hàm càng cao thuộc tính tăng càng mạnh.
 • Cộng thêm HP Quan Hàm chỉ có hiệu lực ở các map: Lôi Đài, Đoạt Tọa Kỵ, Đoạt Quan Hàm, Danh Thành Tranh Bá, Quyết Đấu, Xích Bích
 • Nhân vật đạt cấp nhất định, hiệu quả HP Quan Hàm cộng thêm tăng tương ứng theo cấp nhân vật.

Bổng Lộc Quan Hàm

 • Khi nhận Quan Hàm đầu tiên sẽ bắt đầu mở thưởng bổng lộc và cài đặt mốc đếm ngược để nhận thưởng bổng lộc là 6 giờ.
 • Cứ 6 giờ sẽ hiện một phần thưởng bổng lộc cho người chơi nhận, nhiều nhất chỉ tích lũy được 2 phần.
 • Khi mức lưu giữ bổng lộc đạt 2 phần thì không đếm ngược nữa.
 • Chỉ khi người chơi nhận đi một phần trong hai phần đó mới chạy lại đếm ngược.
 • Nếu quan hàm người chơi thay đổi trong khi đang đếm ngược, thì mức thưởng sẽ thay đổi theo quan hàm tương ứng.
 • Mỗi rương thưởng xuất hiện sẽ căn cứ vào quan hàm người chơi hiện tại để tính thưởng
 • Tùy theo cấp bậc Quan Hàm sẽ có thưởng Bổng Lộc khác nhau. Bậc Quan Hàm càng cao thưởng Bổng Lộc sẽ càng nhiều.

Đặc Quyền Quan Hàm

 • Tùy theo cấp Quan Hàm mà sẽ có thể sử dụng Đặc Quyền Quan Hàm.
 • Đặc quyền Quan Hàm chỉ có thể thao tác đối với người chơi có cấp bậc Quan Hàm thấp hơn bản thân.
 • Cấp Quan Hàm càng cao, số lần sử dụng đặc quyền Quan Hàm mỗi ngày sẽ càng nhiều.
 • Đặc biệt, khi đạt cấp bậc Quan Hàm "Nhị Phẩm Thừa Tướng" trở lên sẽ được thông báo toàn Server khi Online.

 

Lưu ý

Không thể dùng 1 đặc quyền đối với 1 người chơi trong cùng 1 lúc. Phải chờ hết hiệu lực mới được dùng tiếp. 

Thưởng Phạt Bổng Lộc

 • Chọn 1 người chơi cấp Quan Hàm thấp hơn bản thân, khiến bổng lộc có thể nhận lần sau của họ bị trừ hoặc cộng thêm.
 • Thực hiện các quyền hạn này cần tốn điểm Danh Vọng.
 • Người chơi bị thưởng hay phạt bổng lộc sẽ nhận được thư thông báo, nội dung thư bao gồm tin nhắn của người dùng có đặc quyền và chuỗi ký tự cài đặt hệ thống.
 • Hiển thị thông tin hệ thống ở kênh chat thế giới: XXX đã thưởng phạt xxx.
 • Người chơi bị thưởng phạt dù thay đổi quan hàm, hiệu ứng thưởng phạt bổng lộc vẫn hiệu lực.

Đổi Thuộc Tính Quan Hàm

 • Chọn 1 người chơi cấp Quan Hàm thấp hơn bản thân, thao tác giảm hoặc tăng thuộc tính quan hàm của người chơi đó. Hiệu lực duy trì trong 1 giờ.
 • Thực hiện các quyền hạn này cần tốn điểm Danh Vọng.
 • Người chơi bị Đổi Thuộc Tính sẽ nhận được thư thông báo, nội dung thư bao gồm tin nhắn của người dùng có đặc quyền và chuỗi ký tự cài đặt hệ thống.
 • Hiển thị thông tin hệ thống ở kênh chat thế giới: XXX đã khiến thuộc tính của XXX tăng/giảm XXX.
 • Người chơi được tăng /giảm dù thay đổi quan hàm, thì hiệu ứng tăng/giảm thuộc tính vẫn có hiệu lực.

Cấm Chát

 • Chọn 1 người chơi cấp Quan Hàm thấp hơn bản thân, Cấm chat người chơi đó ở kênh chat thế giới trong 10 phút (Không bao gồm cấp Hoàng Đế).
 • Thực hiện các quyền hạn này cần tốn điểm Danh Vọng.
 • Người chơi bị cấm chat sẽ nhận được thư thông báo, nội dung thư bao gồm tin nhắn của người dùng có đặc quyền và chuỗi ký tự cài đặt hệ thống.
 • Hiển thị thông tin hệ thống ở kênh chat thế giới: XXX đã cấm chat XX phút đối với XXX.
 • Người chơi bị Cấm Chát dù thay đổi quan hàm, thì hiệu ứng cấm chát vẫn có hiệu lực.

Đoạt Quan Hàm

Quy Tắc Báo Danh

 • Thỏa mãn điều kiện báo danh mức Quan Hàm có thể báo danh, báo danh cần tốn Bạc.
 • Mỗi Quan Hàm có thời gian báo danh và số người thu nhận mỗi đợt riêng biệt.
 • Khi người chơi báo danh cùng Quan Hàm quá số người được nhận đợt này của Quan Hàm đó, sẽ dùng hình thức Đoạt Quan Hàm quyết định kết quả vào vòng cuối.
 • Nếu số người chơi báo danh cùng Quan Hàm ít hơn số người nhận vào đợt này, không cần Đoạt Quan Hàm, tất cả người báo danh trực tiếp tăng hạng.
 • 5:00 sáng mỗi ngày, người chơi Quan Hàm Nhị Phẩm Thứ Sử đến Nhị Phẩm Nguyên Soái sẽ theo thứ tự tổng lực chiến, từ thấp đến cao đào thải một số người.
 • 5:00 giờ sáng thứ 3, 5, CN hàng tuần, người chơi Quan Hàm Nhất Phẩm Nguyên Soái đến Nhất Phẩm Thừa Tướng sẽ theo thứ tự tổng lực chiến, từ thấp đến cao đào thải một số người.
 • 5 giờ sáng mỗi thứ 3, 6, người chơi Quan Hàm Cửu Ngũ Chí Tôn Hoàng Đế sẽ tự động thoái vị, chọn lại Hoàng Đế!.

Cơ Chế Miễn Nhiệm

 • Quan hàm đạt cấp Nhị Phẩm Thứ Sử trở lên sẽ tiến hành đào thải dựa vào số người thu nhận mỗi ngày tương ứng với cấp Quan Hàm.
 • Ví dụ như quan hàm cấp Tam Phẩm Nguyên Soái, số người thu nhận mới mỗi ngày 18 người, nếu hiện tại chỗ trống quan hàm này lớn hơn 18, thì sẽ không loại người nào, trừ phi có người không còn phù hợp với điều kiện báo danh cấp quan hàm này nữa.
 • Nếu chỗ trống quan hàm cấp này ít hơn 18, thì dựa theo xếp hạng lực chiến thỏa mãn điều kiện của quan hàm này để loại.
 • Người chơi bị loại ưu tiên tìm chỗ trống ở quan hàm cấp trước đó, tức quan hàm Nhất Phẩm Thứ Sử.
 • Lúc này, quan hàm Nhất Phẩm Thứ Sử cũng phải xuất hiện ra 25 chỗ trống để người chơi ghi danh, nếu lúc này quan hàm Nhất Phẩm Thứ Sử có hơn 25 chỗ trống, thì người chơi quan hàm Tam Phẩm Nguyên Soái bị loại ưu tiên lấp vào chỗ này.
 • Chỗ trống quan hàm Nhất Phẩm Thứ Sử được lấp cho đến khi hết 25 chỗ là kết thúc.
 • Nếu người chơi quan hàm Nhất Phẩm Thứ Sử, Tam Phẩm Nguyên Soái đều bị loại, đúng lúc quan hàm Nhị Phẩm Thứ Sử có chỗ trống, thì ưu tiên sắp xếp người chơi quan hàm Tam Phẩm Nguyên Soái (Ưu tiên Quan Hàm cấp cao trước).
 • Từ đó suy ra, toàn bộ cấp quan hàm đều dựa vào quy tắc này để đào thải (Đào thải từ quan hàm cấp thấp trước).
 • Khi cơ chế đào thải có hiệu lực, lấy số liệu xếp hạng online lần cuối của người chơi làm tiêu chuẩn xem có thỏa mãn điều kiện báo danh hay không.

Quy Tắc Đoạt Quan Hàm

 • Kiểu chiến đấu PvP: 1v1.
 • Khi số người báo danh quan hàm nào đó lớn hơn số người nhận mới mỗi ngày của quan hàm tương ứng, thì sẽ thông qua đoạt quan hàm để chọn ra người chơi nhận cuối cùng.
 • Người báo danh các quan hàm sẽ được phân nhóm riêng.
 • Sau khi báo danh kết thúc sẽ bắt đầu đoạt quan hàm, tổng kéo dài trong 1 giờ (Có thể dài hơn).
 • Trong thời gian này, người chơi cần tổng tham gia 10 trận đấu PVP đơn (Kể từ khi người chơi phát động, thời gian sẽ do người chơi tự chọn).
 • Dựa vào kết quả thắng thua, nếu thắng, sẽ dựa vào lượng HP còn Nhân Vật/Võ tướng/Chiến mã… của mình để tính điểm. Nếu thua, sẽ dựa vào lượng HP cònNhân Vật/Võ tướng/Chiến mã… của đối phương để tính điểm.
 • Khi kết thúc đoạt quan hàm, quan hàm các cấp dựa vào tổng tích điểm tất cả các trận của mỗi người chơi báo danh để xếp hạng. Số người nhận sẽ được chọn từ cao đến thấp.
 • Trong thời gian đoạt quan hàm, người chơi không đấu đủ 10 trận, điểm cũng có hiệu lực, chỉ là tổng điểm sẽ thấp hơn.
 • Nếu khi nhận, gặp phải tình trạng người chơi cùng số điểm, thì sẽ dựa vào thời gian báo danh Quan Hàm trước khi diễn ra Đoạt Quan Hàm.
 • Sau khi kết thúc đoạt quan hàm, kết quả tăng cấp quan hàm sẽ phát cho mỗi người chơi qua thư.
 • Đoạt quan hàm thành công, người chơi tự động di chuyển quan hàm cấp thấp đến quan hàm cấp cao.
 • Trong Đoạt Quan Hàm được mang theo 3 Võ Tướng ra trận.

Trang chủ: http://mdtq.vn/home.html

Fanpage: https://www.facebook.com/madapthienquan

Nguyệt Nhi đưa tin