logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềTin tức

Trở về

Hệ thống Tọa Kỵ trong Mã Đạp Thiên Quân

16-05-18

Nhất kỵ đương thiên, mã chiến vô song. Chinh chiến Tam Quốc không thể thiếu ngựa tốt đồng hành, có ngựa, hệ số an toàn sẽ tăng cao, trong Tam Quốc, có bao nhiêu ngựa tốt đang đợi bạn! Nhấp nút Tọa Kỵ ở giao diện chính, mở giao diện tính năng Tọa Kỵ.

Giới thiệu

 • Nhân Vật đạt cấp 2 sẽ mở Hệ Thống Tọa Kỵ.
 • Trong giao diện Tọa Kỵ, có thể xem các thông tin như Tọa Kỵ đã nhận, Tọa Kỵ được ra trận, danh sách các Tọa Kỵ và cách nhận.
 • Nhấp vào Tọa Kỵ, có thể xem Thuộc Tính, Kỹ Năng, Thiên Phú, Duyên Phận, Hiệu Quả Buff. Đồng thời còn có thể thao tác Tiến Bậc, Tăng Cấp cho Tọa Kỵ.
 • Tọa Kỵ được phân thành 5 phẩm chất khác nhau: Lam, Tím, Cam, Cam Cực Phẩm và Đỏ. Phẩm càng cao thì Tọa Kỵ càng quí hiếm.
 • Mỗi nhân vật có thể xuất trận tối đa là 3 Tọa Kỵ. Cần đạt cấp nhất định mới mở vị trí ra trận. Cụ thể đạt cấp 12 ra trận Tọa Kỵ thứ 2, đạt cấp 21 ra trận Tọa Kỵ thứ 3.
 • Mỗi Tọa Kỵ sẽ có một kỹ năng và hiệu quả riêng biệt. Tiến Bậc Tọa Kỵ sẽ giúp tăng cấp Kỹ Năng nhất định.
 • Có thể thao tác "Khóa" Tọa Kỵ. Tọa Kỵ sau khi khóa thì sẽ không được Trùng Sinh hay Phân Giải.

 

Duyên Phận

 • Mỗi Tọa Kỵ điều có các duyên phận khác nhau, nhận được Võ Tướng và Tọa Kỵ tương ứng điều có thể kích duyên. 
 • Kích duyên xong có thể tăng thuộc tính cho Tọa Kỵ

 

Thiên Phú

 • Mỗi Tọa Kỵ điều có các Thiên Phú khác nhau. Tiến Bậc Tọa Kỵ đạt bậc nhất định sẽ kích hoạt Thiên Phú.
 • Kích hoạt Thiên Phú xong có thể tăng hiệu quả thuộc tính cho Nhân Vật khi chiến đấu. 

Hiệu Quả Buff

 • Tùy theo loại Tọa Kỵ sẽ có hiệu quả buff khác nhau. Tọa kỵ càng hiếm thì mới có hiệu quả buff.
 • Hiệu quả buff giúp tăng thêm thuộc tính cho Tọa Kỵ.

Tăng Cấp

 • Thông qua tab Tăng Cấp tại giao diện Tọa Kỵ có thể tăng cấp cho Tọa Kỵ.
 • Tăng cấp Tọa Kỵ cần tiêu hao EXP-Thần Mã hoặc các Tọa Kỵ phẩm Lam cũng có thể dùng làm nguyên liệu tăng cấp Tọa Kỵ.
 • Tăng cấp Tọa Kỵ sẽ giúp tăng thuộc tính cho Tọa Kỵ. Khi tăng đến cấp nhất định sẽ kích hoạt các dòng giúp tăng thuộc tính cho Nhân Vật chính.
 • EXP-Thần Mã có thể mua tại shop Trân Các, hoặc thông qua Đoạt Tọa Kỵ để thu thập.

Tiến Bậc

 • Thông qua tab Tiến Bậc tại giao diện Tọa Kỵ có thể Tiến Bậc cho Tọa Kỵ.
 • Tiến Bậc Tọa Kỵ cần tiêu hao Tinh Hoa Tọa Kỵ.
 • Đối với Tọa Kỵ phẩm Cam Cực Phẩm trở lên, khi Tiến Bậc đạt sao nhất định, sẽ tiêu hao thêm Tọa Kỵ cùng loại.
 • Tiến Bậc Tọa Kỵ sẽ giúp tăng thuộc tính cho Tọa Kỵ. Đồng thời tăng cấp kỹ năng Tọa Kỵ.
 • Tiến Bậc đạt bậc nhất định sẽ mở hiệu quả Thiên Phú tương ứng.
 • Tinh Hoa Tọa Kỵ có thể thông qua Đoạt Tọa Kỵ để ghép thành.
 • Mảnh Tinh Hoa Tọa Kỵ có thể nhận ở Tiệm Thần Bí để thu thập. 

Dưỡng Tọa Kỵ

 • Nhân vật đạt cấp 36 sẽ mở hệ thống Dưỡng Tọa Kỵ.
 • Dưỡng Tọa Kỵ cần có công thức Dưỡng tương ứng.
 • Có nhiều loại công thức Dưỡng khác nhau, mỗi loại công thức Dưỡng tương ứng với mỗi loại Tọa Kỵ khác nhau.
 • Dưỡng Tọa Kỵ cần thu thập đủ Tọa Kỵ và đạo cụ theo qui định.
 • Sau khi thu thập đủ, tiến hành Dưỡng Tọa Kỵ, Dưỡng Tọa Kỵ cần tiêu hao số lượng Bạc nhất định.
 • Dưỡng Tọa Kỵ thành công sẽ nhận được Tọa Kỵ tương ứng với công thức Dưỡng.
 • Công thức Dưỡng Tọa Kỵ có thể mua tại Trân Các hoặc nhận tại Sự Kiện.

Giao diện Dưỡng Tọa Kỵ

Công thức Dưỡng Tọa Kỵ

Giao diện sau khi dưỡng thành công

Trang chủ: http://mdtq.vn/home.html

Fanpage: https://www.facebook.com/madapthienquan

Nguyệt Nhi đưa tin