logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềTin tức

Trở về

Hệ thống Võ Tướng trong Mã Đạp Thiên Quân

16-05-18

Muốn thống nhất thiên hạ trong thế giới Tam Quốc, không có sự hỗ trợ của võ tướng mạnh thì cũng khó thành đại nghiệp. Nhấp nút Võ Tướng ở giao diện chính, vào giao diện Võ Tướng.

Giới thiệu

 • Nhân vật đạt cấp 7 sẽ mở Hệ Thống Võ Tướng.
 • Trong giao diện Võ Tướng, có thể xem các thông tin như Võ Tướng đã nhận, Võ Tướng được ra trận, danh sách các Võ Tướng và cách nhận.
 • Nhấp vào Võ Tướng, có thể xem Thuộc Tính, Kỹ Năng, Thiên Phú, Duyên Phận. Đồng thời còn có thể thao tác Tiến Bậc, Tăng Cấp, Trang Bị, tăng cấp Kỹ Năng cho Võ Tướng.
 • Võ Tướng được phân thành 5 phẩm chất khác nhau: Lam, Tím, Cam, Cam Cực Phẩm và Đỏ. Phẩm càng cao thì Võ Tướng càng quí hiếm.
 • Mỗi nhân vật có thể xuất trận tối đa là 3 Võ Tướng. Cần đạt cấp nhất định mới mở vị trí ra trận. Cụ thể đạt cấp 18 ra trận Võ Tướng thứ 2, đạt cấp 24 ra trận Tọa Kỵ thứ 3.
 • Mỗi Võ Tướng sẽ có các kỹ năng và hiệu quả riêng biệt. Võ Tướng đạt cấp nhất định sẽ mở các kỹ năng tương ứng.

Duyên phận

 • Mỗi Võ Tướng điều có các duyên phận khác nhau, nhận được Võ Tướng và Tọa Kỵ tương ứng điều có thể kích duyên. 
 • Kích duyên xong có thể tăng thuộc tính cho Võ Tướng.

Thiên Phú

 • Mỗi Võ Tướng điều có các Thiên Phú khác nhau. Tiến Bậc Võ Tướng đạt bậc nhất định sẽ kích hoạt Thiên Phú.
 • Kích hoạt Thiên Phú xong có thể tăng hiệu quả thuộc tính cho Võ Tướng khi chiến đấu.

Trang Bị

 • Trang Bị của Võ Tướng cũng tương tự như Trang Bị của Nhân Vật Chính. 
 • Trang Bị của Nhân Vật có thể mặc cho Võ Tướng và ngược lại.

Lưu ý

 Trang Bị khi mặc cho Võ Tướng thì không thay đổi ngoại hình Võ Tướng

Tăng Cấp

 • Thông qua tab Tăng Cấp tại giao diện Võ Tướng có thể tăng cấp cho Võ Tướng.
 • Tăng cấp Võ Tướng cần tiêu hao Sách Binh Pháp.
 • Tăng cấp Võ Tướng sẽ giúp tăng thuộc tính cho Võ Tướng. Khi tăng đến cấp nhất định sẽ mở khóa Kỹ Năng tương ứng.
 • Sách Binh Pháp có thể mua tại shop Trân Các, hoặc thông qua Chiến Dịch, phụ bản Thao Trường để thu thập.

Tiến Bậc

 • Thông qua tab Tiến Bậc tại giao diện Võ Tướng có thể Tiến Bậc cho Võ Tướng.
 • Tiến Bậc Võ Tướng cần tiêu hao Tiến Bậc Đan và Hồn-Võ Tướng cùng loại.
 • Ở các Bậc cao, sẽ tiêu hao Tiến Bậc Đan và Võ Tướng cùng loại.
 • Tiến Bậc Võ Tướng sẽ giúp tăng thuộc tính cho Võ Tướng. 
 • Tiến Bậc đạt bậc nhất định sẽ mở hiệu quả Thiên Phú tương ứng.
 • Tiến Bậc Đan có thể thông qua mua ở Tiệm Thần Bí và Tiệm Danh Vọng.
 • Hồn-Võ Tướng, Võ Tướng có thể nhận thông qua Chiêu Mộ, Tiệm Thần Bí, Tiệm Danh Vọng, Tiệm Quân Công.

Kỹ Năng

 • Thông qua tab Kỹ Năng tại giao diện Võ Tướng có thể tăng cấp kỹ năng cho Võ Tướng.
 • Tăng cấp Kỹ Năng cần Võ Tướng đạt cấp nhất định mới tăng cấp Kỹ Năng được.
 • Tăng cấp Kỹ Năng cần tiêu hao Sách Kỹ Năng Tướng.
 • Sách Kỹ Năng Tướng có thể nhận thông qua mua tại Shop Trân Các và Tiệm Thần Bí.

   

Trang chủ: http://mdtq.vn/home.html

Fanpage: https://www.facebook.com/madapthienquan

Nguyệt Nhi đưa tin