logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Bí kíp đột phá đặc biệt cùng Mã Đạp Thiên Quân

08-01 30-11

23-10-19

Những ưu đãi hấp dẫn khi quý Tướng Quân tham gia sự kiện Nạp Liên Tục và tích lũy được những mốc nạp quy định.

Thông tin sự kiện như sau:

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 08/01 đến 10/01/2019

Phạm vi

  • Từ S1 đến S42.

Phần thưởng 

Mốc Vật phẩm Số lượng
Tích lũy nạp 700 KNB liên tục 1 ngày Mảnh Cửu Long Giới  10
Điểm Tướng Lệnh Đỏ 10
Tiến Bậc Đan 50
Sách Binh Pháp-III 15
Tích lũy nạp 700 KNB liên tục 2 ngày Mảnh Cửu Long Giới  20
Điểm Tướng Lệnh Đỏ 35
Tiến Bậc Đan 80
Sách Binh Pháp-III 20
Tích lũy nạp 700 KNB liên tục 3 ngày Mảnh Cửu Long Giới  30
Điểm Tướng Lệnh Đỏ 55
Tiến Bậc Đan 100
Sách Binh Pháp-III 30