logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Bí kíp đột phá đặc biệt cùng Mã Đạp Thiên Quân

08-01 30-11

07-04-20

Chỉ duy nhất 1K, quý Tướng Quân đã có ngay cơ hội nhận được những vật phẩm siêu giá trị khi tham gia sự kiện Nạp 1K Quà Bao La. Cùng Nguyệt Nhi tham gia ngay!

 

Thời gian

  • Từ ngày 08/01 đến 10/01/2019.

Phạm vi

  • Từ S1 đến S42.

Phần thưởng

Điều kiện

Vật phẩm

Số lượng

Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 1 ngày KNB  59
Mảnh Chu Tước Liên 10
Đá Tiến Bậc Trang Sức Đỏ 20
Bạc  10 Vạn
Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 2 ngày KNB  69
Mảnh Chu Tước Liên  15
Đá Tiến Bậc Trang Sức Đỏ 30
Bạc 12 Vạn
 Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 3 ngày KNB  79
Mảnh Chu Tước Liên  25
Công thức Trảo Hoàng Phi Điện 1
Đá Tiến Bậc Trang Sức Đỏ 40
Bạc 15 Vạn