logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Bí kíp đột phá đặc biệt cùng Mã Đạp Thiên Quân

08-01 30-11

23-10-19

Mỗi gói quà mỗi người chơi chỉ được mua 1 lần trong thời gian sự kiện, đạt đủ điều kiện cấp VIP mới có thể tiến hành mua gói quà

Thông tin cụ thể như sau:

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 08/01 đến ngày 10/01/2019

Đối tượng

  • Tất cả chư vị Tướng Quân của Mã Đạp Thiên Quân

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ

Phần thưởng

Điều kiện VIP

Vật phẩm

Số lượng

Giá gốc

Giá bán

VIP 1 trở lên được mua

Hồng Bảo Thạch-4 1 6000 2999

VIP 3 trở lên được mua

Xích Tiêu Khải Sơn 1 15000 3999

VIP 5 trở lên được mua

4 Món Trang Bị Chu Tước 1 20000 9999

VIP 7 trở lên được mua

Gia Cát Lượng 1 40000 9999

VIP 9 trở lên được mua

Đan Truyền Thạch-6 1 40000 9999

VIP 10 trở lên được mua

Bàng Thống 1 60000 9999

VIP 11 trở lên được mua

Lưu Bị 1 70000 9999