logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Bí kíp đột phá đặc biệt cùng Mã Đạp Thiên Quân

08-01 30-11

23-10-19

Tích Lũy Nạp càng nhiều cơ hội nhận được vật phẩm HOT càng cao, quý Tướng Quân đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé!

Thông tin cụ thể như sau:

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 08/01 đến 10/01/2019

Phạm vi

  • Từ S1 đến S42

Phần thưởng

 Tích lũy nạp thẻ đạt mốc sẽ nhận thưởng:

 

Mốc Vật phẩm Số lượng
175 KNB Cáo Thạch-1 1
Rương Tướng Truyền Thuyết Đỏ 5
Tiến Bậc Đan 100
EXP-Thần Mã II 2
Tọa Kỵ Tinh Hoa 2
700 KNB Cáo Thạch-2 1
Điểm Tướng Lệnh Đỏ 30
Tiến Bậc Đan 200
EXP-Thần Mã II 5
Tọa Kỵ Tinh Hoa 5
1750 KNB Cáo Thạch-3 1
Quan Vũ 1
Tiến Bậc Đan 300
EXP-Thần Mã II 10
Tọa Kỵ Tinh Hoa 10
3500 KNB Cáo Thạch-4 1
Gia Cát Lượng 1
Tiến Bậc Đan 300
Sách Kỹ Năng Tướng 5
Sách Binh Pháp-IV 10
5250 KNB Cáo Thạch-5 1
Gia Cát Lượng 1
Tọa Kỵ Tinh Hoa 20
EXP-Thần Mã II 10
Bạc 80 vạn
 10500 KNB Cáo Thạch-6 1
Bàng Thống 1
Tiến Bậc Đan 400
Sách Binh Pháp-IV 15
EXP-Thần Mã II 15