logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Bí kíp đột phá đặc biệt cùng Mã Đạp Thiên Quân

08-01 30-11

23-10-19

Tiêu dùng KNB mà vẫn được quà, không những thế chư vị Tướng Quân tích lũy tiêu phí càng cao còn được nhận nhiều phần quà hấp dẫn.

 

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 08/01đến 10/01/2018.

Phạm vi

  • Từ S1 đến S42.

Phần thưởng

  • Tích lũy tiêu phí trong ngày, sang ngày sẽ bị reset

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

499 KNB

Rương Kim Nguyên Bảo  1
Lệnh Kỳ 10
Thẻ Làm Mới Thần Bí 3
Thể Lực Đan 1
Tinh Lực Đan 2

999 KNB

Rương Kim Nguyên Bảo  2
Lệnh Kỳ 20
Đá Tiến Bậc Trang Bị Đỏ 50
Đá Tiến Bậc Trang Sức Đỏ 50

2999 KNB

Rương Kim Nguyên Bảo  3
Rương Tướng Truyền Thuyết Đỏ 5
Tiến Bậc Đan 100
Sách Binh Pháp-IV 10

6999 KNB

Rương Kim Nguyên Bảo  4
Rương Tướng Truyền Thuyết Đỏ 10
Đá Tẩy TB 100
Bạc 50 Vạn

9999 KNB

Rương Kim Nguyên Bảo  5
Quan Vũ-Hồn 35
Rương Tướng Truyền Thuyết Đỏ 20
Đá Tẩy TS 100
Bạc 80 Vạn