logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Chuỗi Sự Kiện Nguyện Ước Giáng Sinh

21-12 30-11

10-12-19

Cùng Nguyệt Nhi tham gia sự kiện Cuối Tuần Sôi Nổi để mang về nhiều vật phẩm giá trí nhé quý Tướng Quân!

 

Thời gian

  • Từ ngày 21/12 đến 24/12/2018.

Phạm vi

  • Từ S1 đến S42

Phần thưởng

  • Mỗi ngày tối đa nhận được 8 chuông + 8 ngôi sao.

Nội dung

Vật phẩm

Số lượng

Sử dụng 5 Tàng Bảo Đồ-II trở lên

Bạch Ngân Khoáng

10

Ngôi Sao Trang Trí

1

Hoàng Kim Khoáng

5

Sử dụng 5 Tàng Bảo Đồ-III trở lên

Hoàng Kim Khoáng

 10

Chuông Trang Trí

1

Khoáng Thạch 5

Tích lũy đánh 5 trận lôi đài

 

Tinh Lực Đan

 2

Ngôi Sao Trang Trí

1

Tích lũy chiêu mộ bằng KNB 3 lần

Chuông Trang Trí 1

Rương Võ Tướng Cam

 3

 

Đạt VIP 1

Chuông Trang Trí

1

Bạc

 10 Vạn

Diệt 500 quái Trường Bản

Ngôi Sao Trang Trí

1

Rương Võ Tướng Cam

 1

Diệt 1000 quái Trường Bản

Ngôi Sao Trang Trí

2

Rương Võ Tướng Cam

 2

 

Diệt 2000 quái Trường Bản

Chuông Trang Trí

1

Rương Võ Tướng CP Cam

 2

 

Diệt 3000 quái Trường Bản

Chuông Trang Trí

1

Rương Võ Tướng CP Cam

 3

Tích lũy 2 triệu điểm sát thương lên Boss Dị Tộc Xâm Lược

Rương Võ Tướng Cực Phẩm Cam

2

Chuông Trang Trí

1

Bạc

5 Vạn

Tích lũy online 30 phút

Bạc

 5 Vạn

Ngôi Sao Trang Trí

1

Gây 2 triệu điểm sát thương lên BOSS Sử Thi

Rương Trang Bị

 3

Chuông Trang Trí

1

Bạc

5 Vạn

Tích lũy diệt 1 BOSS Tinh Anh Trường Bản Tọa Kỵ Tinh Hoa 1
Ngôi Sao Trang Trí 2
Tích lũy diệt 3 BOSS Tinh Anh Trường Bản Chuông Trang Trí 1
Tọa Kỵ Tinh Hoa 4