logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Chuỗi Sự Kiện Nguyện Ước Giáng Sinh

21-12 30-11

10-12-19

Tham gia sự kiện Nạp Liên Tục, quý Tướng Quân sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà hấp dẫn.

Thông tin sự kiện xin mời quý Tướng Quân cùng theo dõi:

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 21/12 đến ngày 24/12/2018

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Mã Đạp Thiên Quân.

Phần thưởng

 

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 1 ngày

Tất Giáng Sinh

1

Mảnh Cửu Long Giới

5

Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long

20

Bạc

30 Vạn

Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 2 ngày

Tất Giáng Sinh

1

Mảnh Cửu Long Giới

10

Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long

30

Bạc

40 Vạn

Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 3 ngày

Tất Giáng Sinh

1

Mảnh Cửu Long Giới

15

Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long

40

Bạc

50 Vạn

Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 4 ngày

Tất Giáng Sinh

2

Người Tuyết

2

Mảnh Cửu Long Giới

30

Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long

50

Bạc

60 Vạn