logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Chuỗi Sự Kiện Nguyện Ước Giáng Sinh

21-12 30-11

10-12-19

Tích Lũy Nạp càng nhiều cơ hội nhận được vật phẩm HOT càng cao, quý Tướng Quân đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé!

Thông tin cụ thể như sau:

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 21/12 đến 24/12/2018

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Mã Đạp Thiên Quân.

Phần thưởng

S1 - S40

Mốc Vật phẩm Số lượng
700 KNB Mảnh Cửu Long Liên 20
Đá TB Trang Sức Cửu Long  20
Đá Tẩy Trang Sức 20
Bạc 20 Vạn
1400 KNB Mảnh Cửu Long Liên 40
Đá TB Trang Sức Cửu Long  40
Đá Tẩy Trang Sức 40
Bạc 40 Vạn
3500 KNB Quan Vũ 1
Quan Vũ-Hồn 15
Tiến Bậc Đan 300
EXP-Thần Mã II 10
Tọa Kỵ Tinh Hoa 20
7000 KNB Tuyệt Ảnh 1
Lữ Bố  1
Lữ Bố-Hồn 30
Tiến Bậc Đan 400
 Sách Kỹ Năng Tướng  5
Sách Binh Pháp-IV 10
10500 KNB Xích Thố 1
Lữ Bố 1
Tiến Bậc Đan 500
Sách Binh Pháp-IV 15
EXP-Thần Mã II 10
 14000 KNB Lưu Bị 1
Huyền Băng Kỳ Lân 1
Tiến Bậc Đan 600
 EXP-Thần Mã II 15
 Tọa Kỵ Tinh Hoa 30


S41 - S42

Mốc Vật phẩm Số lượng
700 KNB Điểm Tướng Lệnh Đỏ 15
Tiến Bậc Đan 100
Sách Kỹ Năng Tướng 5
Sách Binh Pháp-III 10
1400 KNB Quan Vũ-Hồn 35
Tọa Kỵ Tinh Hoa 10
EXP-Thần Mã II 15
Bạc 80 Vạn
3500 KNB Tuyệt Ảnh 1
Quan Vũ-Hồn 45
Tiến Bậc Đan 200
Sách Kỹ Năng Tướng 5
Sách Binh Pháp-III 20
7000 KNB Tuyệt Ảnh 1
Quan Vũ-Hồn 45
Tọa Kỵ Tinh Hoa 20
 EXP-Thần Mã II 20
 Bạc 150 Vạn
10500 KNB Gia Cát Lượng 1
Đích Lô 1
Tiến Bậc Đan 400
Sách Binh Pháp-III 40
Bạc 200 Vạn
14000 KNB Bàng Thống 1
Bàng Thống-Hồn 45
Tiến Bậc Đan 500
Sách Binh Pháp-IV  15
EXP-Thần Mã II 15