logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Chuỗi Sự Kiện Nhận Phúc Lợi Cuối Tuần

17-11 30-11

10-12-19

Tướng Quân thân mến,

 

Cuối tuần rồi, Hoàng Đế lại phát Bổng Lộc, quý Tướng Quân hãy nhanh chân đến nhận nhé! 

Thông tin sự kiện cụ thể như sau:

 

 

 

Thời gian

  • Giai đoạn 1: Từ 00:00:00 17/11/2018 đến hết ngày 17/11/2018
  • Giai đoạn 2: Từ 00:00:00 18/11/2018 đến hết ngày 18/11/2018

Phạm vi

  • Từ S1 đến S36
  • Từ S37 đến S38
  • Từ S39 đến S40

Đối tượng

  • Tất cả quý Tướng Quân của Mã Đạp Thiên Quân

Phần thưởng

Nhận Bổng Lộc

  • Nạp tích lũy đạt số KNB sẽ được nhận bổng lộc 

S1 - S36

 

Giai đoạn

Điều kiện

Thưởng

Giai đoạn 1

Tích lũy nạp 1 KNB

Điểm Tướng Lệnh Đỏ *10, Sách Binh Pháp-III *20, Tiến Bậc Đan *50

Tích lũy nạp 699 KNB

Điểm Tướng Lệnh Đỏ *30, Sách Binh Pháp-IV *5, Tiến Bậc Đan *100

Tích lũy nạp 3999 KNB

Lữ Bố *1, Lữ Bố-Hồn *30, Sách Binh Pháp-IV *10, Tiến Bậc Đan *200

Giai đoạn 2

Tích lũy nạp 1 KNB

Rương Ngựa Cam Cực Phẩm *1, Tọa Kỵ Tinh Hoa *10, EXP-Thần Mã  II *5

Tích lũy nạp 699 KNB

Tuyệt Ảnh *1, Tọa Kỵ Tinh Hoa *15, EXP-Thần Mã II *10

Tích lũy nạp 3999 KNB

Xích Thố *1, Tọa Kỵ Tinh Hoa *25, EXP-Thần Mã II *20

 

 S37 - S38

Giai đoạn

Điều kiện

Thưởng

Giai đoạn 1

Tích lũy nạp 1 KNB

Điểm Tướng Lệnh Cam *30, Sách Binh Pháp-III *20, Tiến Bậc Đan *50

Tích lũy nạp 699 KNB

Điểm Tướng Lệnh Cam *100, Sách Binh Pháp-III *30, Tiến Bậc Đan *100

Tích lũy nạp 3999 KNB

Gia Cát Lượng *1, Gia Cát Lượng-Hồn *30, Sách Binh Pháp-IV *10, Tiến Bậc Đan *200

Giai đoạn 2

Tích lũy nạp 1 KNB

Ô Vân Đạp Tuyết *1, Tọa Kỵ Tinh Hoa *5, EXP-Thần Mã  I *15

Tích lũy nạp 699 KNB

Tử Tinh *1, Tọa Kỵ Tinh Hoa *8, EXP-Thần Mã  I *30

Tích lũy nạp 3999 KNB

Tuyệt Ảnh *1, Tọa Kỵ Tinh Hoa *15, EXP-Thần Mã II *10

 

S39 - S40 

Giai đoạn

Điều kiện

Thưởng

Giai đoạn 1

Tích lũy nạp 1 KNB

Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử *1, Tọa Kỵ Tinh Hoa *5, EXP-Thần Mã  I *15

Tích lũy nạp 699 KNB

Tử Tinh *1, Tọa Kỵ Tinh Hoa *8, EXP-Thần Mã  I *30

Tích lũy nạp 3999 KNB

Tuyệt Ảnh *1, Công Thức Tuyệt Ảnh *1, Tọa Kỵ Tinh Hoa *15, EXP-Thần Mã II *5

Giai đoạn 2

Tích lũy nạp 1 KNB

Đoạn Lưu Tiên-Phong *1, Phi Vũ Khải Phong *1, EXP Thần Mã I *15

Tích lũy nạp 699 KNB

Cửu Sách Tiên-Phong *1, Rương Mã Cụ *3, EXP Thần Mã I *30

Tích lũy nạp 3999 KNB

Long Huyết Khải-Phong *1, Rương Mã Cụ *5, EXP Thần Mã II *5