logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Chuỗi Sự Kiện Nhận Phúc Lợi Cuối Tuần

17-11 30-11

10-12-19

Chư vị Tướng Quân sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn khi tham gia sự kiện Quà Công Trạng. Đừng bỏ lỡ ngày nào nhé!

Thông tin cụ thể như sau:

 

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 16/11 đến ngày 19/11/2018

Phạm vi

  • Từ S1 đến S40

Đối tượng

  • Chư vị Tướng Quân của Mã Đạp Thiên Quân

Nội dung

  • Số lượng Thủ cấp tướng địch và Cờ tướng địch ở mỗi mốc được tăng thêm 30%, cơ hội hiếm có!

Phần thưởng 

 

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

175 KNB (Nhận lại 2 lần)

KNB  169
Thủ Cấp Tướng Địch 15
EXP-Thần Mã II 5
Tọa Kỵ Tinh Hoa 5

350 KNB (Nhận lại 2 lần)

KNB  299
Thủ Cấp Tướng Địch 25
EXP-Thần Mã II 10
Tọa Kỵ Tinh Hoa 8

700 KNB (Nhận lại 2 lần)

KNB  599
Cờ Tướng Địch 10
EXP-Thần Mã II 15
Tọa Kỵ Tinh Hoa 10

1750 KNB 

KNB  999
Cờ Tướng Địch 30
EXP-Thần Mã II 20
Tọa Kỵ Tinh Hoa 15

3500 KNB

KNB  1999
Cờ Tướng Địch 50
EXP-Thần Mã II 25
Tọa Kỵ Tinh Hoa 25