logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Chuỗi Sự Kiện Nhận Phúc Lợi Cuối Tuần

17-11 30-11

10-12-19

Sự kiện Rút Thưởng May Mắn sẽ là cơ hội giúp Tướng Quân mang về nhiều vật phẩm HOT cho mình, đừng chần chừ mà hãy nhanh tay tham gia ngay nhé!

Thông tin cụ thể như sau:

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 16/11 đến ngày 19/11/2018

Phạm vi

  • Từ S1 đến S39

Đối tượng

  • Chư vị Tướng Quân của Mã Đạp Thiên Quân

Phần thưởng 

Vật phẩm

Số lượng

Bàng Thống

1

Bàng Thống-Hồn

2

Bàng Thống-Hồn

1

Lữ Bố-Hồn

2

Gia Cát Lượng-Hồn

2

Mã Siêu-Hồn

2

Quan Vũ-Hồn

2

Quan Vũ-Hồn

1

Điểm Tướng Lệnh Đỏ

1

Tiến Bậc Đan

10

 

Mỗi điểm: ( Mỗi lần rút được tính 1 điểm)

Số điểm đổi

 Vật  phẩm

Số lượng

10 điểm

Mã Siêu-Hồn

5

50 điểm

Công Thức Đích Lô

1

40 điểm

Công Thức Tuyệt Ảnh

1

40 điểm

Công Thức Trảo Hoàng

1

5 điểm

Đá Tẩy Luyện Trang Bị

100

5 điểm

Đá Tẩy Luyện Trang Sức

100

3 điểm

Thể Lực Đan

1

3 điểm

Tinh Lực Đan

3

10 điểm

Sách Kỹ Năng Tướng

5

10 điểm

Tàng Bảo Đồ Đỏ

1

 Thưởng xếp hạng

TOP

Vật phẩm

Số lượng

Top 1

Rương Kim Nguyên Bảo

20

Top 2

Rương Kim Nguyên Bảo

10

Top 3

Rương Kim Nguyên Bảo

5

 

Lưu ý
  • Rút 300 lần chắc chắn lần thứ 301 nhận được Bàng Thống