logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Chuỗi Sự Kiện Nhận Phúc Lợi Cuối Tuần

17-11 30-11

10-12-19

Quý Tướng Quân sẽ có cơ hội nhận được nhiều vật phẩm quý giá khi trở thành thương nhân, tham gia sự kiện Thương Nhân Thần Bí để sở hữu ngay nhé!

Thông tin cụ thể như sau:

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 16/11 đến ngày 19/11/2018

Phạm vi

  • Từ S1 đến S39
  • S40

Đối tượng

  • Chư vị Tướng Quân của Mã Đạp Thiên Quân

Phần thưởng

  • Mua gói quà ưu đãi
  • Đổi thưởng lệnh bài Xích Bích

Máy chủ từ S1 đến S39

Vật phẩm

Số lượng

Giá bán/Vật phẩm đổi

Đá Tiến Bậc Trang Bị Cam

400

699

Đá Tiến Bậc Trang Sức Cam

300

 

Đá Tiến Bậc Trang Bị Đỏ

400

999

Đá Tiến Bậc Trang Sức Đỏ

300

 

Sách Kỹ Năng Tướng

20

299

Đá Tẩy Trang Bị

300

999

Đá Tẩy Trang Sức

200

Đá Tiến Bậc Trang Bị Cửu Long

300

2999

Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long

200

EXP-Thần Mã II

30

999

Tọa Kỵ Tinh Hoa

30

999

Kim giáp chiến ngưu

1

Lệnh bài *200

Quan Vũ

1

Lệnh bài *400

Quan Vũ-Hồn

1

Lệnh bài *5

Thẻ Đổi Tên Quân Đoàn

1

500

Rương Tướng Truyền Thuyết Đỏ  10 999
Đá Tiến Bậc Trang Bị Cửu Long  50 Đá TB TB Đỏ *150
Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long  50 Đá TB TS Đỏ *150

Máy chủ S40

Vật phẩm

Số lượng

Giá bán/Vật phẩm đổi

Điểm Tướng Lệnh Cam

10

299

Bạch Hổ Giới

1

2999

Long Tu Liên

1

Sách Kỹ Năng Tướng

20

299

Đá Tiến Bậc Trang Bị Cam

400

699

Đá Tiến Bậc Trang Sức Cam

300

Đá Tiến Bậc Trang Bị Đỏ

400

999

Đá Tiến Bậc Trang Sức Đỏ

300

EXP-Thần Mã II

30

999

Tọa Kỵ Tinh Hoa

30

999

Kỳ Lân Khôi

1

1199

Kỳ Lân Đai

1

1199

Kỳ Lân Thoái

1

1199

Kỳ Lân Giáp

1

1199

Tiến Bậc Đan

200

299

Thể Lực Đan

2

199

Tinh Lực Đan

4

Kim giáp chiến ngưu

1

Lệnh bài *200

Quan Vũ

1

Lệnh bài *400

Quan Vũ-Hồn

1

Lệnh bài *5

Đá Tẩy Trang Bị

300

999

Đá Tẩy Trang Sức 150

Thẻ Đổi Tên Quân Đoàn

1

500