logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Chuỗi Sự Kiện Nhận Phúc Lợi Cuối Tuần

17-11 30-11

10-12-19

Tích Lũy Nạp càng nhiều cơ hội nhận được vật phẩm HOT càng cao, quý Tướng Quân đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé!

Thông tin cụ thể như sau:

 

 

Thời gian

  • Từ 16/11 đến 19/11/2018

Đối tượng

  • Tất cả chư vị Tướng Quân

Phạm vi

  • Từ S1 đến S36
  • Từ S37 đến S38
  • Từ S39 đến S40

Phần thưởng

S1 - S36

Mốc Vật phẩm Số lượng
700 KNB Mảnh Cửu Long Liên 20
Đá TẩyTrang Bị  100
Đá Tẩy Trang Sức 50
Bạc 20 Vạn
1400 KNB Mảnh Cửu Long Liên 40
Đá Tiến Bậc Trang Bị Cửu Long 60
Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long 40
Bạc 40 Vạn
3500 KNB Điểm Tướng Lệnh Đỏ 30
Tiến Bậc Đan 300
EXP-Thần Mã II 10
Tọa Kỵ Tinh Hoa 20
7000 KNB Điểm Tướng Lệnh Đỏ 50
Tiến Bậc Đan 500
 Sách Kỹ Năng Tướng  5
Sách Binh Pháp-IV 15
17500 KNB Xích Thố 1
Gia Cát Lượng 1
Tiến Bậc Đan 600
Sách Binh Pháp-IV 25
EXP-Thần Mã II 20

 

S37 - S38 

Mốc Vật phẩm Số lượng
700 KNB Hoàng Trung-Hồn  25
Tiến Bậc Đan 100
Sách Kỹ Năng Tướng 5
Sách Binh Pháp-III 10
1400 KNB Hoàng Trung  1
Tiến Bậc Đan 200
Sách Kỹ Năng Tướng 5
Sách Binh Pháp-III 20
3500 KNB Điểm Tướng Lệnh Cam  150
Tiến Bậc Đan 400
Sách Kỹ Năng Tướng 10
Sách Binh Pháp-III 30
7000 KNB Kim Giáp Chiến Ngưu 1
Tọa Kỵ Tinh Hoa 20
EXP-Thần Mã II 25
Bạc 150 Vạn
17500 KNB Gia Cát Lượng 1
Quan Vũ-Hồn 45
Tiến Bậc Đan 600
Sách Binh Pháp-III 40
Bạc 200 Vạn

S39 - S40

Mốc Vật phẩm Số lượng
700 KNB Trương Phi-Hồn  25
Tiến Bậc Đan 100
Sách Kỹ Năng Tướng 5
Sách Binh Pháp-III 10
1400 KNB Trương Phi  1
Tiến Bậc Đan 200
Sách Kỹ Năng Tướng 5
Sách Binh Pháp-III 20
3500 KNB Điểm Tướng Lệnh Cam  150
Tiến Bậc Đan 400
Sách Kỹ Năng Tướng 10
Sách Binh Pháp-III 30
7000 KNB Tuyệt Ảnh  1
Tọa Kỵ Tinh Hoa 10
EXP-Thần Mã II 15
Bạc 100 Vạn
17500 KNB Quan Vũ  1
Quan Vũ-Hồn 45
Tiến Bậc Đan 600
Sách Binh Pháp-III 40
Bạc 150 Vạn