logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Chuỗi Sự Kiện Nhận Phúc Lợi Cuối Tuần

17-11 30-11

10-12-19

Tiêu dùng KNB mà vẫn được quà, chư vị Tướng Quân tích lũy tiêu phí càng cao quà nhận được càng hấp dẫn, đặc biệt là cơ hội sở hữu mãnh tướng Bàng Thống chưa bao giờ gần đến thế.

Thông tin cụ thể như sau:

 

 

Thời gian

  • Từ 16/11 đến 19/11/2018

Đối tượng

  • Quý Tướng Quân của Mã Đạp Thiên Quân

Phạm vi

  • Từ S1 đến S40

Phần thưởng 

 TOP

KNB Tiêu tối thiểu

Phần Thưởng

Số lượng

Top 1

80000

Bàng Thống

1

Tiến Bậc Đan

200

Sách Binh Pháp-IV

20

Top 2

50000

Bàng Thống-Hồn

30

Tiến Bậc Đan

100

Sách Binh Pháp-IV

10

Top 3-10

10000

Điểm Tướng Lệnh Đỏ

10

Tiến Bậc Đan

20

Sách Binh Pháp-III

5