logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Cùng Nguyệt Nhi chinh phục quà cuối tuần

04-01 30-11

20-06-19

Tướng Quân thân mến,

 

Cuối tuần rồi, Hoàng Đế lại phát Bổng Lộc, quý Tướng Quân hãy nhanh chân đến nhận nhé! 

Thông tin sự kiện cụ thể như sau:

 

 

 

Thời gian

  • Giai đoạn 1: Từ 00:00:00 04/01/2019 đến hết ngày 04/01/2019
  • Giai đoạn 2: Từ 00:00:00 05/01/2019 đến hết ngày 05/01/2019
  • Giai đoạn 3: Từ 00:00:00 06/01/2019 đến hết ngày 06/01/2019

Phạm vi

  • Từ S1 đến S42

Đối tượng

  • Tất cả quý Tướng Quân của Mã Đạp Thiên Quân

Phần thưởng

Nhận Bổng Lộc

  • Nạp tích lũy đạt số KNB sẽ được nhận bổng lộc 

 

Giai đoạn

Điều kiện

Thưởng

Giai đoạn 1

Tích lũy nạp 1 KNB

Điểm Tướng Lệnh Đỏ *10, Sách Binh Pháp-III *20, Tiến Bậc Đan *50

Tích lũy nạp 699 KNB

Điểm Tướng Lệnh Đỏ *30, Sách Binh Pháp-IV *5, Tiến Bậc Đan *100

Tích lũy nạp 3500 KNB

Lữ Bố *1, Lữ Bố-Hồn *45, Sách Binh Pháp-IV *10, Tiến Bậc Đan *200

Giai đoạn 2

Tích lũy nạp 1 KNB

Rương Ngựa Cam Cực Phẩm *1, Tọa Kỵ Tinh Hoa *10, EXP-Thần Mã  II *5

Tích lũy nạp 699 KNB

Tuyệt Ảnh *1, Tọa Kỵ Tinh Hoa *15, EXP-Thần Mã II *10

Tích lũy nạp 3500 KNB

Xích Thố *1,Xích Thố*1, Tọa Kỵ Tinh Hoa *25, EXP-Thần Mã II *20

Giai đoạn 3

Tích lũy nạp 1 KNB

Đoạn Lưu Tiên Hỏa *1, Phi Vũ Khải Hoàn *1, EXP Thẫn Mã I *15

Tích lũy nạp 699 KNB Cửu Sách Tiên Hỏa *1, Rương Mã Cụ *3, EXP Thần Mã I *30
Tích lũy nạp 3500 KNB Long Huyết Khải Hỏa *1, Rương Mã Cụ *5, EXP Thần Mã II *5