logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Cùng Nguyệt Nhi chinh phục quà cuối tuần

04-01 30-11

20-06-19

Cùng Nguyệt Nhi tham gia sự kiện Cuối Tuần Sôi Nổi để mang về nhiều vật phẩm giá trí nhé quý Tướng Quân!

 

Thời gian

  • Từ ngày 04/01 đến 07/01/2019

Phạm vi

  • Từ S1 đến S41.

Phần thưởng

Nội dung

Vật phẩm

Số lượng

Sử dụng 5 Tàng Bảo Đồ-II trở lên

Bạch Ngân Khoáng

10

Hoàng Kim Khoáng

5

Sử dụng 5 Tàng Bảo Đồ-III trở lên

Hoàng Kim Khoáng

 10

Khoáng Thạch 5

Tích lũy đánh 5 trận lôi đài

Tinh Lực Đan

 2

Tích lũy chiêu mộ bằng KNB 3 lần

Rương Võ Tướng Cam

 3

Đạt VIP 1

Bạc

 10 Vạn

Diệt 500 quái Trường Bản

Rương Võ Tướng Cam

 1

Diệt 1000 quái Trường Bản

Rương Võ Tướng Cam

 2

Diệt 2000 quái Trường Bản

Rương Võ Tướng CP Cam

 2

Diệt 3000 quái Trường Bản

Rương Võ Tướng CP Cam

 3

Tích lũy 2 triệu điểm sát thương lên Boss Dị Tộc Xâm Lược

Rương Võ Tướng Cực Phẩm Cam

2

Bạc

5 Vạn

Tích lũy online 30 phút

Bạc

 5 Vạn

Gây 2 triệu điểm sát thương lên BOSS Sử Thi

Rương Trang Bị

 3

Bạc

5 Vạn

Tích lũy diệt 1 BOSS Tinh Anh Trường Bản Tọa Kỵ Tinh Hoa 1
Tích lũy diệt 3 BOSS Tinh Anh Trường Bản Tọa Kỵ Tinh Hoa 4