logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Cùng Nguyệt Nhi chinh phục quà cuối tuần

04-01 30-11

20-06-19

Quý Tướng Quân sẽ có cơ hội nhận được nhiều trang bị hiếm khi tham gia sự kiện Kho Tàng Trang Bị

Thông tin cụ thể như sau:

 

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 04/01 đến ngày 07/01/2019

Phạm vi

  • Từ S1 đến S42

Đối tượng

  • Chư vị Tướng Quân của Mã Đạp Thiên Quân

Phần thưởng 

  • Dùng đồ ngọc để đổi lấy những mảnh trang bị truyền thuyết

Vật phẩm đổi

Số lượng

Vật phẩm cần

Số lượng

Mảnh Chu Tước Khôi 

5

Đồ Ngọc

10

Mảnh Chu Tước Giáp 

5

Đồ Ngọc 

10

Mảnh Chu Tước Đai 

5

Đồ Ngọc 

15

Mảnh Chu Tước Thoái 

5

Đồ Ngọc

15

Mảnh Chu Tước Liên 

5

Đồ Ngọc 

20

Mảnh Chu Tước Giới 

5

Đồ Ngọc 

20

Mảnh Chu Tước Khôi 

5

Đồ Ngọc

5

Mảnh Chu Tước Giáp 

5

Đồ Ngọc 

5

Mảnh Chu Tước Đai 

5

Đồ Ngọc 

5

Mảnh Chu Tước Thoái 

5

Đồ Ngọc

5

Mảnh Chu Tước Liên 

5

Đồ Ngọc 

10

Mảnh Chu Tước Giới 

5

Đồ Ngọc 

10

Độc Trảo Tiên Hỏa

1

Đồ Ngọc

100

Bôn Lôi Yên Hỏa

1

Đồ Ngọc

50

Bôn Lôi Khải Hỏa

1

Đồ Ngọc

100

Bôn Lôi Chưởng Hỏa

1

Đồ Ngọc

50