logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Cùng Nguyệt Nhi chinh phục quà cuối tuần

04-01 30-11

20-06-19

Những ưu đãi hấp dẫn khi quý Tướng Quân tham gia sự kiện Nạp Liên Tục và tích lũy được những mốc nạp quy định.

Thông tin sự kiện như sau:

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 04/01 đến 07/01/2019

Phạm vi

  • Từ S1 đến S42.

Phần thưởng 

Mốc Vật phẩm Số lượng
Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 1 ngày Mảnh Cửu Long Giới  5
Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long 20
Bạc 30 Vạn
Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 2 ngày Mảnh Cửu Long Giới  10
Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long 30
Bạc 40 Vạn
Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 3 ngày Mảnh Cửu Long Giới  15
Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long 40
Bạc 50 Vạn
Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 4 ngày Mảnh Cửu Long Giới  30
Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long 50
Bạc 60 Vạn