logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Cùng Nguyệt Nhi chinh phục quà cuối tuần

04-01 30-11

20-06-19

Với mỗi mốc nạp đúng gói quy định, quý Tướng Quân sẽ nhận ngay những phần quà hấp dẫn.

Thông tin cụ thể, xin mời chư vị cùng theo dõi:

 

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 04/01 đến 07/01/2019

Phạm vi

  • Từ S1 đến S42.

Nội dung

  • Quý Tướng Quân nạp đúng gói quy định sẽ nhận được các mốc phần thưởng tương ứng.

Phần thưởng 

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

175 KNB (Nhận lại 2 lần)

KNB  169
Đồ Ngọc 25
Đồ Ngọc 10% Khuyến Mãi 3
Đá Tẩy Trang Bị 50
Đá Tẩy Trang Sức 30
Bạc 15 Vạn

350 KNB (Nhận lại 2 lần)

KNB  299
Đồ Ngọc 40
Đồ Ngọc 10% Khuyến Mãi 4
Đá Tẩy Trang Bị 70
Đá Tẩy Trang Sức 50
Bạc 30 Vạn

700 KNB (Nhận lại 2 lần)

KNB  599
Đồ Ngọc 55
Đồ Ngọc 10% Khuyến Mãi 6
Đá Tẩy Trang Bị 100
Đá Tẩy Trang Sức 80
Bạc 50 Vạn

1750 KNB 

KNB  999
Đồ Ngọc 80
Đồ Ngọc 10% Khuyến Mãi 8
Đá Tẩy Trang Bị 120
Đá Tẩy Trang Sức 100
Bạc 80 Vạn

3500 KNB

KNB  1999
Đồ Ngọc 120
Đồ Ngọc 10% Khuyến Mãi 12
Đá Tẩy Trang Bị 150
Đá Tẩy Trang Sức 120
Bạc 100 Vạn