logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Cùng Nguyệt Nhi chinh phục quà cuối tuần

04-01 30-11

20-06-19

Tích Lũy Nạp càng nhiều cơ hội nhận được vật phẩm HOT càng cao, quý Tướng Quân đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé!

Thông tin cụ thể như sau:

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 04/01 đến 07/01/2019

Phạm vi

  • Từ S1 đến S40

Phần thưởng

 

Mốc Vật phẩm Số lượng
700 KNB Mảnh Cửu Long Liên 20
Đá TB Trang Sức Cửu Long  20
Đá Tẩy Trang Sức 20
Bạc 20 Vạn
1400 KNB Mảnh Cửu Long Liên 40
Đá TB Trang Sức Cửu Long  40
Đá Tẩy Trang Sức 40
Bạc 40 Vạn
3500 KNB Quan Vũ 1
Quan Vũ-Hồn 15
Tiến Bậc Đan 300
EXP-Thần Mã II 10
Tọa Kỵ Tinh Hoa 20
7000 KNB Tuyệt Ảnh 1
Lữ Bố 1
Lữ Bố-Hồn 30
Tiến Bậc Đan 400
 Sách Kỹ Năng Tướng  5
Sách Binh Pháp-IV 10
10500 KNB Xích Thố 1
Lữ Bố 1
Tiến Bậc Đan 500
Sách Binh Pháp-IV 15
EXP-Thần Mã II 10
 14000 KNB Lưu Bị 1
Huyền Băng Kỳ Lân 1
Tiến Bậc Đan 600
 EXP-Thần Mã II 15
 Tọa Kỵ Tinh Hoa 30