logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Cuối Tuần Nhận Ưu Đãi Hấp Dẫn, Chiến Ngay!

30-11 30-11

23-08-19

Chỉ duy nhất 1K, quý Tướng Quân đã có ngay cơ hội nhận được những vật phẩm siêu giá trị khi tham gia sự kiện Nạp 1K Quà Bao La. Cùng Nguyệt Nhi tham gia ngay nhé!

 

Thời gian

  • Từ ngày 30/11 đến 03/12/2018

Đối tượng

  • Tất cả chư vị Tướng Quân

Phạm vi

  • Từ S1 đến S40
  • S41

Phần thưởng

S1 - S40

Điều kiện

Vật phẩm

Số lượng

Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 1 ngày KNB  59
Mảnh Chu Tước Liên 5
Đá Tiến Bậc Trang Sức Đỏ 20
Bạc  10 Vạn
Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 2 ngày KNB  69
Mảnh Chu Tước Liên  10
Đá Tiến Bậc Trang Sức Đỏ 30
Bạc 12 Vạn
 Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 3 ngày KNB  79
Mảnh Chu Tước Liên  15
Đá Tiến Bậc Trang Sức Đỏ 40
Bạc 15 Vạn
 Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 4 ngày KNB 89
Mảnh Chu Tước Liên 20
Đá Tiến Bậc Trang Sức Đỏ 50
Bạc 20 Vạn 

 S41 

Điều kiện Vật phẩm Số lượng
Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 1 ngày KNB  59
Mảnh Kỳ Lân Liên  5
Đá Tiến Bậc Trang Sức Cam 20
Thể Lực Đan 1
Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 2 ngày KNB  69
Mảnh Kỳ Lân Liên  5
Đá Tiến Bậc Trang Sức Cam 30
Thể Lực Đan 2
 Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 3 ngày KNB  79
Mảnh Kỳ Lân Liên  5
Đá Tiến Bậc Trang Sức Cam 40
Thể Lực Đan 3
 Chỉ cần nạp 1 KNB liên tục 4 ngày KNB 89
Mảnh Kỳ Lân Liên  5
Đá Tiến Bậc Trang Sức Cam 50
Thể Lực Đan 4