logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Đón Lễ Tình Nhân cùng Nguyệt Nhi

12-02 30-11

10-12-19

Quý Tướng Quân sẽ có cơ hội chiêu mộ được các vị tướng tài ba khi tham gia sự kiện Đoạt Hồn Thần Tướng.

Thông tin cụ thể như sau:

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 12/02 đến ngày 18/02/2019

Phạm vi

  • S44

Đối tượng

  • Chư vị Tướng Quân của Mã Đạp Thiên Quân

Nội dung

  • Dùng các đạo cụ sự kiện để đổi những Võ Tướng mạnh nhất 

Phần thưởng 

Vật phẩm đổi

Số lượng

Vật phẩm cần

Số lượng

Lưu Bị

1

Điểm Tướng Lệnh Đỏ 

300

KNB 2000
Lưu Bị-Hồn  5 Điểm Tướng Lệnh Đỏ  15
KNB 200
Bàng Thống

1

KNB 

1000 

Điểm Tướng Lệnh Đỏ 

 130

Bàng Thống-Hồn

5

KNB 

100

Điểm Tướng Lệnh Đỏ 

 11

Lữ Bố 

1

Điểm Tướng Lệnh Đỏ 

 100

KNB 

1000 

Lữ Bố-Hồn 

 5

Điểm Tướng Lệnh Đỏ 

 10

KNB 

100

Gia Cát Lượng

 1

Điểm Tướng Lệnh Đỏ 

 100

KNB 

1000 

Gia Cát Lượng-Hồn

 5

Điểm Tướng Lệnh Đỏ 

 10

KNB 

100 

 Quan Vũ-Hồn 

 1

Điểm Tướng Lệnh Đỏ 

 80

KNB 

1000 

 Quan Vũ-Hồn 

 5

Điểm Tướng Lệnh Đỏ 

6

KNB 

100