logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Đón Lễ Tình Nhân cùng Nguyệt Nhi

12-02 30-11

10-12-19

Quý Tướng Quân sẽ có cơ hội nhận được nhiều trang bị hiếm khi tham gia sự kiện Kho Tàng Trang Bị

Thông tin cụ thể như sau:

 

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 12/02 đến ngày 18/02/2019

Phạm vi

  • Từ S1 đến S43

Đối tượng

  • Chư vị Tướng Quân của Mã Đạp Thiên Quân

Phần thưởng 

  • Dùng đồ ngọc để đổi lấy những mảnh trang bị truyền thuyết

Vật phẩm đổi

Số lượng

Vật phẩm cần

Số lượng

Mảnh Chu Tước Khôi 

5

Đồ Ngọc

5

Mảnh Chu Tước Giáp 

5

Đồ Ngọc 

5

Mảnh Chu Tước Đai 

5

Đồ Ngọc 

5

Mảnh Chu Tước Thoái 

5

Đồ Ngọc

5

Mảnh Chu Tước Liên 

5

Đồ Ngọc 

10

Mảnh Chu Tước Giới 

5

Đồ Ngọc 

10

Mảnh Cửu Long Khôi 

5

Đồ Ngọc

10

Mảnh Cửu Long Giáp 

5

Đồ Ngọc 

10

Mảnh Cửu Long Đai 

5

Đồ Ngọc 

15

Mảnh Cửu Long Thoái 

5

Đồ Ngọc

15

Mảnh Cửu Long Liên 

5

Đồ Ngọc 

20

Mảnh Cửu Long Giới 

5

Đồ Ngọc 

20