logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Đón Lễ Tình Nhân cùng Nguyệt Nhi

12-02 30-11

10-12-19

Những ưu đãi hấp dẫn khi quý Tướng Quân tham gia sự kiện Nạp Liên Tục và tích lũy được những mốc nạp quy định.

Thông tin sự kiện như sau:

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 12/02 đến 14/02/2019

Phạm vi

  • Từ S1 đến Phần thưởng S43
  • S44
Mốc Vật phẩm Số lượng
Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 1 ngày Hoa Hồng Đỏ 5
Lữ Bố-Hồn 10
Tiến Bậc Đan 50
Sách Binh Pháp-III 15
Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 2 ngày Hoa Hồng Đỏ 10
Lữ Bố-Hồn 25
Tiến Bậc Đan 80
Sách Binh Pháp-III 20
Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 3 ngày Hoa Hồng Đỏ 20
Lữ Bố-Hồn 45
Tiến Bậc Đan 100
Sách Binh Pháp-III 30

 

S44: 

Mốc Vật phẩm Số lượng
Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 1 ngày Hoa Hồng Đỏ 5
Gia Cát Lượng-Hồn 10
Tiến Bậc Đan 50
Sách Binh Pháp-III 15
Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 2 ngày Hoa Hồng Đỏ 10
Gia Cát Lượng-Hồn 25
Tiến Bậc Đan 80
Sách Binh Pháp-III 20
Tích lũy nạp 499 KNB liên tục 3 ngày Hoa Hồng Đỏ 20
Gia Cát Lượng-Hồn 45
Tiến Bậc Đan 100
Sách Binh Pháp-III 30