logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Đón Lễ Tình Nhân cùng Nguyệt Nhi

12-02 30-11

07-04-20

Tích Lũy Nạp càng nhiều cơ hội nhận được vật phẩm HOT càng cao, quý Tướng Quân đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé!

Thông tin cụ thể như sau:

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 12/01 đến 18/01/2019

Phạm vi

  • Từ S1 đến S44

Phần thưởng

 Tích lũy nạp thẻ đạt mốc sẽ nhận thưởng:

S1-S43:

 

Mốc Vật phẩm Số lượng
175 KNB Hắc Diệu Thạch-2 1
Tiến Bậc Đan 100
EXP-Thần Mã II 2
Tọa Kỵ Tinh Hoa 2
700 KNB Cửu Long Giới 1
Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long 20
Đá Tẩy Trang Sức 20
Bạc  20 vạn
1750 KNB Cứu Long Liên 1
Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long 40
Đá Tẩy Trang Sức 40
Bạc  40 vạn
3500 KNB Tiêm Tinh Thạch-4 1
Quan Vũ 1
Tiến Bậc Đan 300
EXP-Thần Mã II 10
Tọa Kỵ Tinh Hoa 10
5250 KNB Tuyệt Ảnh 1
Quan Vũ 1
Tiến Bậc Đan 400
Sách Binh Pháp-IV 10
EXP-Thần Mã II 5
 10500 KNB Thác Bảo Thạch-5 1
Tuyệt Ảnh 1
Tọa Kỵ Tinh Hoa 30
EXP-Thần Mã II 15
Bạc 100 vạn
17500 KNB Cảm Lãm Thạch-6 1
Xích Thố 1
Lữ Bố 1
Tiến Bậc Đan 500
Sách Binh Pháp-IV 15
EXP-Thần Mã II 10

 

S44:

Mốc Vật phẩm Số lượng
175 KNB Rương Tướng Cực Phẩm Cam 10
Tiến Bậc Đan 100
EXp-Thần Mã II 2
Tọa Kỵ Tinh Hoa 2
700 KNB Điểm Tướng Lệnh Cam 50
Tiến Bậc Đan 200
EXP-Thần Mã II 5
Tọa Kỵ Tinh Hoa 5
1750 KNB Điểm Tướng Lệnh Cam 100
Tiến Bậc Đan 300
EXP-Thần Mã II 10
Tọa Kỵ Tinh Hoa 10
3500 KNB Tuyệt Ảnh 1
Tiến Bậc Đan 300
Sách Kỹ Năng Tướng 5
Sách Binh Pháp-IV 15
5250 KNB Đích Lô 1
Hoàng Trung 1
Tọa Kỵ Tinh Hoa 20
EXP-Thần Mã II 10
Bạc 80 vạn
 10500 KNB Quan Vũ 1
Quan Vũ-Hồn 301
Tọa Kỵ Tinh Hoa 20
EXP-Thần Mã II 10
Bạc 80 vạn
17500 KNB Gia Cát Lượng 1
Gia Cát Lượng-Hồn 45
Tiến Bậc Đan 400
Sách Binh Pháp-IV 15
EXP-Thần Mã II 154