logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Đón Lễ Tình Nhân cùng Nguyệt Nhi

12-02 30-11

10-12-19

Vòng Quay Siêu Thưởng là một trong những sự kiện mang đến nhiều cơ hội nhận được vật phẩm HOT, quý Tướng Quân đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé!

Thông tin cụ thể như sau:

 

 

Thời gian

  • Từ 12/02 đến 18/02/2019

Đối tượng

  • Tất cả chư vị Tướng Quân

Phạm vi

  • Từ S1-S43
  • S44

Phần thưởng

Một lần quay tốn 150 KNB, 10 lần tốn 1500 KNB

S1-S43:

Vật phẩm

Số lượng

Tọa Kỵ Tinh Hoa 5
Điểm Tướng Lệnh Đỏ 15
Điểm Tướng Lệnh Đỏ 10
Điểm Tướng Lệnh Đỏ 5
Điểm Tướng Lệnh Đỏ 3
Sách Binh Pháp-IV 3
EXP-Thần Mã -II 3
Tiến Bậc Đan 50
EXP-Thần Mã -II 3
Tiến Bậc Đan 20
Tọa Kỵ Tinh Hoa 5
Điểm Tướng Lệnh Đỏ 15
Điểm Tướng Lệnh Đỏ 10
Điểm Tướng Lệnh Đỏ 5
Điểm Tướng Lệnh Đỏ 3
Sách Binh Pháp-IV 3

 

S44: 

Vật phẩm

Số lượng

Điểm Tướng Lệnh Đỏ 5
Điểm Tướng Lệnh Cam 10
Điểm Tướng Lệnh Cam 5
Tọa Kỵ Tinh Hoa 4
Tọa Kỵ Tinh Hoa 2
EXP-Thần Mã -II 6
Sách Binh Pháp-III 5
Tiến Bậc Đan 50
EXP-Thần Mã -II 3
Tiến Bậc Đan 20
Điểm Tướng Lệnh Đỏ 5
Điểm Tướng Lệnh Cam 10
Điểm Tướng Lệnh Cam 5
Tọa Kỵ Tinh Hoa 4
Tọa Kỵ Tinh Hoa 2
EXP-Thần Mã -II 6

 

Thưởng hoàn trả

Mốc quay

Tỷ lệ KNB hoàn trả

Số lượng

50 lần

Hoa Hồng Đỏ

5

100 lần

Hoa Hồng Đỏ

10

200 lần

Hoa Hồng Đỏ

30

400 lần

Hoa Hồng Đỏ

60