logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Săn Quà Hot Cuối Tháng

26-02 30-11

10-12-19

Khi tham gia sự kiện Nạp Liên Tục quý Tướng Quân sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà hấp dẫn.

Thông tin sự kiện như sau:

 

 

Thời gian

  • Từ 26/02 đến 28/02/2019

Đối tượng

  • Tất cả chư vị Tướng Quân

Phạm vi

  • Từ S1 đến S44

Phần thưởng

 

Mốc Vật phẩm Số lượng
Tích lũy nạp 700 KNB liên tục 1 ngày Xích Tiêu Yên-Sơn 1
Mảnh Cửu Long Giới 10
Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long 20
Đá Tẩy Luyện Trang Sức 50
Tích lũy nạp 700 KNB liên tục 2 ngày Xích Tiêu Yên-Sơn 1
Mảnh Cửu Long Giới 20
Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long 30
Đá Tẩy Luyện Trang Sức 80
Tích lũy nạp 700 KNB liên tục 3 ngày Long Huyết Yên-Sơn 1
Mảnh Cửu Long Giới 30
Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long 50
Đá Tẩy Luyện Trang Sức 100