logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Săn Quà Hot Cuối Tháng

26-02 30-11

10-12-19

Với mỗi mốc nạp đúng gói quy định, quý Tướng Quân sẽ nhận ngay những phần quà hấp dẫn.

Thông tin cụ thể, xin mời chư vị cùng theo dõi:

 

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 26/02 đến 04/03/2019

Phạm vi

  • Từ S1 đến S44.

Nội dung

  • Quý Tướng Quân nạp đúng gói quy định sẽ nhận được các mốc phần thưởng tương ứng.

Phần thưởng 

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

175 KNB (Nhận lại 2 lần)

KNB  169
Điểm Tướng Lệnh Cam 30
Thẻ Làm Mới Thần Bí 2
Đá Tẩy Trang Bị 50
Đá Tẩy Trang Sức 30
Bạc 15 Vạn

350 KNB (Nhận lại 2 lần)

KNB  299
Điểm Tướng Lệnh Đỏ 5
Thẻ làm Mới Thần Bí 5
Đá Tẩy Trang Bị 70
Đá Tẩy Trang Sức 50
Bạc 30 Vạn

700 KNB (Nhận lại 2 lần)

KNB  599
Điểm Tướng Lệnh Đỏ 10
Tiến Bậc Đan 100
Đá Tẩy Trang Bị 80
Đá Tẩy Trang Sức 60
Bạc 50 Vạn

1750 KNB 

KNB  999
Điểm Tướng Lệnh Đỏ 10
Tiến Bậc Đan 200
Đá Tẩy Trang Bị 100
Đá Tẩy Trang Sức 80
Bạc 80 Vạn

3500 KNB

KNB  1999
Điểm Tướng Lệnh Đỏ 30
Tiến Bậc Đan 300
Đá Tẩy Trang Bị 120
Đá Tẩy Trang Sức 100
Bạc 12 Vạn