logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Săn Quà Hot Cuối Tháng

26-02 30-11

10-12-19

Quý Tướng Quân sẽ có cơ hội nhận được nhiều vật phẩm quý giá khi trở thành thương nhân, tham gia sự kiện Thương Nhân Thần Bí để sở hữu ngay nhé!

Thông tin cụ thể như sau:

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 04/01 đến 07/01/2019

Phạm vi

  • Từ S1 đến S44

Phần thưởng

  • Mua gói quà ưu đãi.
  • Đổi thưởng lệnh bài Xích Bích.

Máy chủ từ S1 đến S42

Vật phẩm

Số lượng

Giá bán/Vật phẩm đổi

Đá Tiến Bậc Trang Bị Cam

400

699

 

Đá Tiến Bậc Trang Sức Cam

300

Đá Tiến Bậc Trang Bị Đỏ

400

999

 

Đá Tiến Bậc Trang Sức Đỏ

300

Sách Kỹ Năng Tướng

20

299

Đá Tẩy Trang Bị

300

999

Đá Tẩy Trang Sức

200

Đá Tiến Bậc Trang Bị Cửu Long

300

2999

Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long

200

EXP-Thần Mã II

30

999

Tọa Kỵ Tinh Hoa

30

999

Kim giáp chiến ngưu

1

Lệnh bài *200

Quan Vũ

1

Lệnh bài *400

Quan Vũ-Hồn

1

Lệnh bài *5

Thẻ Đổi Tên Quân Đoàn

1

500

Rương Tướng Truyền Thuyết Đỏ  10 999
Đá Tiến Bậc Trang Bị Cửu Long  50 Đá TB TB Đỏ *150
Đá Tiến Bậc Trang Sức Cửu Long  50 Đá TB TS Đỏ *150
Mảnh Chu Tước Khôi 5 299
Mảnh Chu Tước Giáp 5 299
Mảnh Chu Tước Đai 5 399
Mảnh Chu Tước Thoái 5 499
Long Tu Tiên 1 1099
Bạch Hồ Giới 1 1199