logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Săn Quà Hot Cuối Tháng

26-02 30-11

10-12-19

Chư vị Tướng Quân nhớ canh đúng giờ để vào game nhận quà nhé! Tích Lũy Online là một sự kiện hấp dẫn không thể bỏ qua!

 

 

Thời gian

  • Từ 26/02 đến 04/03/2019

Đối tượng

  • Tất cả chư vị Tướng Quân

Nội dung

  • Mỗi ngày online đủ thời gian quy định sẽ được nhận quà, nhận thưởng mốc trước mới bắt đầu tính giờ mốc sau.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ

Phần thưởng

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Online 5 phút

Dưa Hấu Mát Lạnh

1

Lệnh Kỳ

1

Thể Lực Đan

1

Bạc

5 Vạn

Online 10 phút

Dưa Hấu Mát Lạnh

1

Lệnh Kỳ

1

Tiến Bậc Đan

20

Bạc

5 Vạn

Online 15 phút

Dưa Hấu Mát Lạnh

2

Lệnh Kỳ

2

Thể Lực Đan

2

Bạc

8 Vạn

Online 30 phút

Dưa Hấu Mát Lạnh

3

Lệnh Kỳ

3

Tọa Kỵ Tinh Hoa 

5

Bạc

10 Vạn