logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Vui Năm Mới - Nhận Quà Phơi Phới

02-01 30-11

20-06-19

Sự kiện Rút Thưởng Lưu Bị sẽ là cơ hội giúp Tướng Quân chiêu mộ được thần tướng Lưu BỊ đang là vật phẩm HOT, đừng chần chừ mà hãy nhanh tay tham gia ngay nhé!

Thông tin cụ thể như sau:

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 01/01 đến ngày 03/01/2018

Phạm vi

  • Từ S1 đến S42

Đối tượng

  • Chư vị Tướng Quân của Mã Đạp Thiên Quân

Phần thưởng 

  • 1 lần rút thưởng tốn 300 KNB, 10 lần 3000 KNB

Vật phẩm

Số lượng

Lưu Bị

1

Lưu Bị-Hồn

5

Lưu Bị Hồn

1

Bàng Thống-Hồn

2

Lữ Bố-Hồn

2

Gia Cát Lượng-Hồn

2

Mã Siêu-Hồn

2

Quan Vũ-Hồn

1

Điểm Tướng Lệnh Đỏ

1

Tiến Bậc Đan

10

 

Mỗi điểm: ( Mỗi lần rút được tính 1 điểm)

Số điểm đổi

 Vật  phẩm

Số lượng

10 điểm

Mã Siêu-Hồn

5

50 điểm

Công Thức Đích Lô

1

40 điểm

Công Thức Tuyệt Ảnh

1

40 điểm

Công Thức Trảo Hoàng

1

5 điểm

Đá Tẩy Luyện Trang Bị

100

5 điểm

Đá Tẩy Luyện Trang Sức

100

3 điểm

Thể Lực Đan

1

3 điểm

Tinh Lực Đan

3

10 điểm

Sách Kỹ Năng Tướng

5

10 điểm

Tàng Bảo Đồ Đỏ

1

 Thưởng xếp hạng

TOP

Vật phẩm

Số lượng

Top 1

Rương Kim Nguyên Bảo

20

Top 2

Rương Kim Nguyên Bảo

10

Top 3

Rương Kim Nguyên Bảo

5