logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Vui Năm Mới - Nhận Quà Phơi Phới

02-01 30-11

20-06-19

Tích Lũy Nạp càng nhiều cơ hội nhận được vật phẩm HOT càng cao, quý Tướng Quân đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé!

Thông tin cụ thể như sau:

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 01/01 đến 03/01/2018

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Mã Đạp Thiên Quân.

Phần thưởng

Mốc Vật phẩm Số lượng
175 KNB Tổ Mẫu Lục  3
Tiến Bậc Đan 100
EXP-Thần Mã II 2
Tọa Kỵ Tinh Hoa 2
700 KNB Mộ Quân Thạch  3
Tiến Bậc Đan 200
EXP-Thần Mã II 5
Tọa Kỵ Tinh Hoa 5
1750 KNB Tiêm Tinh Thạch  3
Tiến Bậc Đan 300
EXP-Thần Mã II 10
Tọa Kỵ Tinh Hoa 10
3500 KNB Thác Bạc Thạch 4
Tọa Kỵ Tinh Hoa 20
EXP-Thần Mã II 10
Bạc 80 Vạn
5250 KNB Cáo Thạch  5
Tọa Kỵ Tinh Hoa 30
EXP-Thần Mã II 15
Bạc 100 Vạn
10500 KNB Kim Cương  6
Tọa Kỵ Tinh Hoa 40
EXP-Thần Mã II 25
Bạc 150 Vạn