logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Vui Noel "Bem" Đã Tay-Nhận Ngay Quà Hot

25-12 30-11

20-06-19

Hoàng Đế lại phát Bổng Lộc, quý Tướng Quân hãy nhanh chân đến nhận nhé! 

Thông tin sự kiện cụ thể như sau:

 

 

 

Thời gian

  • Giai đoạn 1: Từ 00:00:00 25/12/2018 đến hết ngày 25/12/2018
  • Giai đoạn 2: Từ 00:00:00 26/12/2018 đến hết ngày 26/12/2018
  • Giai đoạn 3: Từ 00:00:00 27/12/2018 đến hết ngày 27/12/2018

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ

Đối tượng

  • Tất cả quý Tướng Quân của Mã Đạp Thiên Quân

Phần thưởng

Nhận Bổng Lộc

  • Nạp tích lũy đạt số KNB sẽ được nhận bổng lộc 

S1 - S40                                                                                                                                                                                                                                           

 

Giai đoạn

Điều kiện

Thưởng

Số lượng

Yêu cầu

Giai đoạn 1

Tích lũy nạp 1 KNB

Điểm Tướng Lệnh Đỏ

10

Vip 1 trở lên

 

Sách Binh Pháp-III

20

Tiến Bậc Đan

50

Tích lũy nạp 699 KNB

Điểm Tướng Lệnh Đỏ

30

Sách Binh Pháp-IV

5

Tiến Bậc Đan

100

Tích lũy nạp 3500 KNB

Lữ Bố

1

Lữ Bố-Hồn

45

Sách Binh Pháp-IV

10

Tiến Bậc Đan

200

Giai đoạn 2

Tích lũy nạp 1 KNB

Tử Tinh

1

Vip 1 trở lên

 

Tọa Kỵ Tinh Hoa

10

EXP-Thần Mã  II

5

Tích lũy nạp 699 KNB

Tuyệt Ảnh

1

Tọa Kỵ Tinh Hoa

15

EXP-Thần Mã II

10

Tích lũy nạp 3500 KNB

Xích Thố

1

Xích Thố

1

Tọa Kỵ Tinh Hoa

25

EXP-Thần Mã II

20

Giai đoạn 3

Tích lũy nạp 1 KNB

Đoạn Lưu Tiên-Hỏa

1

Vip 1 trở lên

Phi Vũ Khải Hỏa

1

EXP Thần Mã I

15

Tích lũy nạp 699 KNB

Cửu Sách Tiên-Hỏa

1

Rương Mã Cụ

3

EXP Thần Mã I

30

Tích lũy nạp 3500 KNB

Long Huyết Khải-Hỏa

1

Rương Mã Cụ

5

EXP Thần Mã II

5

                

S41

Giai đoạn

Điều kiện

Thưởng

Số lượng

Yêu cầu

Giai đoạn 1

Tích lũy nạp 1 KNB

Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử

1

Vip 1 trở lên

Tọa Kỵ Tinh Hoa

5

EXP-Thần Mã  I

15

Tích lũy nạp 699 KNB

Tử Tinh 

1

Tọa Kỵ Tinh Hoa

8

EXP-Thần Mã  I

30

Tích lũy nạp 3500 KNB

Tuyệt Ảnh

1

Công Thức Tuyệt Ảnh

1

Tọa Kỵ Tinh Hoa

15

EXP-Thần Mã II

5

Giai đoạn 2

Tích lũy nạp 1 KNB

Đoạn Lưu Tiên-Phong

1

Vip 1 trở lên

Phi Vũ Khải Phong

1

EXP Thần Mã I

15

Tích lũy nạp 699 KNB

Cửu Sách Tiên-Phong

1

Rương Mã Cụ

3

EXP Thần Mã I

30

Tích lũy nạp 3500 KNB

Long Huyết Khải-Phong

1

Rương Mã Cụ

5

EXP Thần Mã II

5

Giai đoạn 3

Tích lũy nạp 1 KNB

Điểm Tướng Lệnh Đỏ

10

 

 

 

 

 

 

Vip 1 trở lên

 

 

 

Sách Binh Pháp-III

20

Tiến Bậc Đan

50

Tích lũy nạp 699 KNB

Điểm Tướng Lệnh Đỏ

30

Sách Binh Pháp-IV

5

Tiến Bậc Đan

100

Tích lũy nạp 3500 KNB

Gia Cát Lượng

1

Gia Cát Lượng-Hồn

45

Sách Binh Pháp-IV

10

Tiến Bậc Đan

200