logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Vui Noel "Bem" Đã Tay-Nhận Ngay Quà Hot

25-12 30-11

20-06-19

Tham gia sự kiện Nạp Liên Tục, quý Tướng Quân sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà hấp dẫn.

Thông tin sự kiện xin mời quý Tướng Quân cùng theo dõi:

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 25/12 đến ngày 27/12/2018

Phạm vi

  • Từ S1 đến S40

Phần thưởng

 

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Tích lũy nạp 700 KNB liên tục 1 ngày

Hộp Quà Noel Đỏ  1
Mảnh Cửu Long Giới 10
Bàng Thống-Hồn 10
Tiến Bậc Đan 50
Sách Binh Pháp-III 15

Tích lũy nạp 700 KNB liên tục 2 ngày

Hộp Quà Noel Đỏ 2
Mảnh Cửu Long Giới 20
Bàng Thống-Hồn 25
Tiến Bậc Đan 80
Sách Binh Pháp-III 20

Tích lũy nạp 700 KNB liên tục 3 ngày

Hộp Quà Noel Đỏ 3
Mảnh Cửu Long Giới 30
Bàng Thống-Hồn 45
Tiến Bậc Đan 100
Sách Binh Pháp-III 30