logo

Mã Đạp Thiên Quân

Trang chủ

Trở vềSự kiện

Trở về

Vui Noel "Bem" Đã Tay-Nhận Ngay Quà Hot

25-12 30-11

20-06-19

Tích Lũy Nạp càng nhiều cơ hội nhận được vật phẩm HOT càng cao, quý Tướng Quân đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé!

Thông tin cụ thể như sau:

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 25/12 đến 27/12/2018

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Mã Đạp Thiên Quân.

Phần thưởng

Mốc Vật phẩm Số lượng
175 KNB Rương Tướng Truyền Thuyết Đỏ  5
Tiến Bậc Đan 100
EXP-Thần Mã II 2
Tọa Kỵ Tinh Hoa 2
700 KNB Điểm Tướng Lệnh Đỏ 15
Tiến Bậc Đan 200
EXP-Thần Mã II 5
Tọa Kỵ Tinh Hoa 5
1750 KNB Điểm Tướng Lệnh Đỏ  30
Tiến Bậc Đan 300
EXP-Thần Mã II 10
Tọa Kỵ Tinh Hoa 10
3500 KNB Gia Cát Lượng  1
Gia Cát Lượng-Hồn 45
Tiến Bậc Đan 300
Sách Kỹ Năng Tướng 5
Sách Binh Pháp-IV 10
5250 KNB Xích Thố *1, *20, *10,  *80 Vạn 1
Tọa Kỵ Tinh Hoa 20
EXP-Thần Mã II 10
Bạc 80 Vạn
10500 KNB Bàng Thống  1
Bàng Thống-Hồn 45
Tiến Bậc Đan 400
Sách Binh Pháp-IV 15
EXP-Thần Mã II 15