Cập nhật thông báo mới nhất vềBản đồ hành chủ yếu Quận 7 Tp.Hồ Chí Minhvì Websistemdtq.vntổng hợp từ các nguồn trênInternet đáng tin cậy nhất. Quý người tiêu dùng tất cả thể xem đây là công bố tsi khảo với nhu cầu tra cứu biết tin về bản đồ quận 7 và các phường của Quận 7.

Bạn đang xem: Bản đồ quận 7 tp hồ chí minh

Quận 7 gồm vị trí địa lý tiếp liền kề với các khu vực sung quanh như: Phía Bắc gần cạnh quận 4 qua Kênh Tẻ – Phía Đông Bắc gần kề quận 2 qua sông Sài Gòn – Phía Nam gần kề huyện Nhà Bè cổ qua Rạch Đỉa – sông Phụ Xuân – Phía Đông gần kề huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai qua sông Nhà Bnai lưng – Phía Tây gần kề huyện Bình Chánh – Phía Tây Bắc sát quận 8 qua rạch Ông Lớn.

Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minch gồm 10 phường: PhườngBình Thuận, PhườngPhụ Mỹ, PhườngPrúc Thuận, PhườngTân Hưng, PhườngTân Kiểng, PhườngTân Phong, PhườngTân Prúc, PhườngTân Quy, PhườngTân Thuận Đông, PhườngTân Thuận Tây.

Diện tích Quận 7: 35,76km²


Hình như, các bạn tất cả thể tmê mẩn khảo thêmBản đồ Hành bao gồm Thành Phố Hồ Chí Minh & 24 Quận Huyện


*
Bản đồ quy hoạch chung Quy hoạch Quận 7


MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ QUẬN 7 TPHCM

Thời Việt Nam Cộng hòa:

Ngày 27 mon 3 năm 1959, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa ban hành Nghị định số 110-NV về việc phân loại sáu quận đang bao gồm của Đô thành TP. Sài Gòn thành tám quận mới: Nhứt, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy với Tám (trừ tía quận: Nhứt, Nhì, Ba giữ nguyên, những quận còn lại đều đổi tên và cụ đổi địa giới hành chính). Lúc này, quận 7 (quận Bảy) trùng với một phần địa giới của quận 5 cũ.

Năm 1959, quận Bảy bao gồm 06 phường: Bến Đá, Bình Đông, Cây Sung, Hàng Thái, Phụ Định, Rạch Cát. Sự phân chia hành chính này vẫn giữ nguyên ổn đến đến ngày 29 tháng 4 năm 1975.

Giai đoạn 1975-1976:

Sau lúc Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tiếp quản Đô thành Sài Thành và những vùng lấn cận vào trong ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày 3 tháng 5 năm 1975 thành phố TP Sài Gòn – Gia Định được thành lập. Lúc bấy giờ, quận 7 (quận Bảy) thuộc thành phố TP. Sài Gòn – Gia Định mang đến đến mon 5 năm 1976.

Ngày 20 mon 5 năm 1976, tổ chức hành chính thành phố TP Sài Gòn – Gia Định được sắp xếp lần hai (theo quyết định số 301/UB ngày đôi mươi tháng 5 năm 1976 của Ủy ban Nhân dân Cách mạng thành phố TPhường.Sài Gòn – Gia Định). Theo đó, quận Bảy cùng quận Tám cũ hợp nhất lại thành quận 8 cho đến ngày nay. Như vậy quận 7 cũ bị giải thể vào năm 1976.

Quận 7 mới, từ năm 1997 đến nay

Một góc Khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Quang cảnh một phần khu đô thị Phụ Mỹ Hưng tại Nam Sài GònNgày 6 tháng 1 năm 1997, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 03-CP<1> về việc thành lập những quận, phường mới thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung về việc thành lập Quận 7 và những phường thuộc Quận 7 như sau:

1.Thành lập Quận 7 bên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xóm Tân Quy Đông, Tân Quy Tây, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Phú Mỹ, 337 ha diện tích tự nhiên với 6.636 nhân khẩu của thị trấn Nhà Btrằn, thuộc huyện Nhà Bè cổ.

Quận 7 gồm 3.576 ha diện tích tự nhiên với 90.9trăng tròn nhân khẩu.

2. Thành lập các phường thuộc Quận 7:

a) Thành lập phường Phụ Mỹ trên cơ sở 373 ha diện tích tự nhiên với 6.636 nhân khẩu của thị trấn Nhà Bè.

Xem thêm:

Phường Prúc Mỹ gồm 373 ha diện tích tự nhiên và 6.674 nhân khẩu.b) Thành lập phường Phú Thuận trên cơ sở 786 ha diện tích tự nhiên và 6.699 nhân khẩu của làng Phụ Mỹ; 43 ha diện tích tự nhiên cùng 129 nhân khẩu của thị trấn Nhà Btrằn.

Phường Phú Thuận gồm 829 ha diện tích tự nhiên cùng 6.828 nhân khẩu..c) Thành lập phường Tân Prúc trên cơ sở 459 ha diện tích tự nhiên cùng 6.892 nhân khẩu của làng mạc Phú Mỹ.

Phường Tân Phụ có 459 ha diện tích tự nhiên và 6.892 nhân khẩu.d) Thành lập phường Tân Thuận Đông bên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên với dân số của buôn bản Tân Thuận Đông, gồm 812 ha và 12.228 nhân khẩu.

e) Thành lập phường Bình Thuận trên cơ sở 149 ha diện tích tự nhiên và 4.181 nhân khẩu của buôn bản Tân Thuận Tây; 16 ha diện tích tự nhiên cùng 1.902 nhân khẩu của làng mạc Tân Quy Đông.

Phường Bình Thuận có 165 ha diện tích tự nhiên với 6083 nhân khẩu.f) Thành lập phường Tân Thuận Tây bên trên cơ sở 105 ha diện tích tự nhiên với 14.365 nhân khẩu của thôn Tân Thuận Tây.

Phường Tân Thuận Tây gồm 105 ha diện tích tự nhiên cùng 14.365 nhân khẩu.g) Thành lập phường Tân Kiểng bên trên cơ sở 49,37 ha diện tích tự nhiên với 3.790 nhân khẩu của xã Tân Quy Tây; 16,4 ha diện tích tự nhiên và 5.683 nhân khẩu của buôn bản Tân Quy Đông; 31,23 ha diện tích tự nhiên với 2.373 nhân khẩu của làng Tân Thuận Tây.

Phường Tân Kiểng tất cả 97 ha diện tích tự nhiên với 11.846 nhân khẩu.h) Thành lập phường Tân Quy bên trên cơ sở 86 ha diện tích tự nhiên với 9.265 nhân khẩu của buôn bản Tân Quy Đông.

Phường Tân Quy tất cả 86 ha diện tích tự nhiên với 9.265 nhân khẩu.i) Thành lập phường Tân Phong bên trên cơ sở 290 ha diện tích tự nhiên và 4.044 nhân khẩu của xóm Tân Quy Đông; 100 ha diện tích tự nhiên cùng 680 nhân khẩu của làng mạc Tân Quy Tây; 40 ha diện tích tự nhiên với 33 nhân khẩu của làng mạc Prúc Mỹ.

Phường Tân Phong bao gồm 430 ha diện tích tự nhiên với 4.757 nhân khẩu.k) Thành lập phường Tân Hưng bên trên cơ sở 2đôi mươi ha diện tích tự nhiên cùng 12.0trăng tròn nhân khẩu của làng mạc Tân Quy Tây.

Phường Tân Hưng bao gồm 2trăng tròn ha diện tích tự nhiên với 12.020 nhân khẩu.