1 1. Hàm IF
*
2 2. Hàm SUMIF:3 3. Hàm VLOOKUP:4 5. Hàm AND:5 6. Hàm SUM:6 7. Hàm OR:7 8. Hàm MAX:8 9. Hàm MIN:

Kế toán Excel vẫn luôn luôn nhận được sự quan tâm của khá nhiều kế toán mặc dù ngày đã có không ít phần mềm kế toán thông dụng và thuận lợi ra đời. Trong bài viết này, Trung trung khu gia sư kế toán trưởng xin chia sẻ những hàm Excel mà lại kế toán hay sử dung trong công tác làm việc hạch toán cùng lên sổ kế toán trên Excel, những hàm này sẽ giúp đỡ người làm cho kế toán Excel giải pháp xử lý nhanh các thao tác như tính tổng nếu có điều kiến, kiếm tìm tra cứu vớt thông tin, đếm những số, tính tổng theo đk lọc…

1. Hàm IF

Cú pháp: If(Điều kiện, quý giá 1, quý hiếm 2).

Bạn đang xem: Các hàm excel thông dụng trong kế toán

Nếu đúng đk thì trả về “ cực hiếm 1”, giả dụ sai thì trả về “Giá trị 2”

Các tham số:

– Điều kiện: Điều kiện dùng làm trắc nghiệm (xác định điều kiện này là đúng tốt sai).

– giá trị 1: Là công dụng của hàm IF nếu đk đúng

– giá trị 2: Là kết quả của hàm IF nếu đk sai

Ví dụ: 

= IF(B2>=4,“DUNG”,“SAI”) = DUNG.

Tức là, trường hợp ô B2 >=4 thì hàm trả không còn quả “DUNG” 

2. Hàm SUMIF:

– Tính tổng của các ô được chỉ định vị những điều kiện đưa vào.

– Cú pháp: Sumif(Vùng cất điều kiện, Điều kiện, Vùng phải tính tổng).

– những tham số:

– Vùng cất điều kiện: Là hàng ô chứa điều kiện cần tính

– Điều kiện: Là những tiêu chuẩn chỉnh mà ý muốn tính tổng.Tiêu chuẩn chỉnh này có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.

– Vùng đề nghị tính tổng: Là những ô thực sự nên tính tổng. đã là cácô cất giá trị tương xứng (số tiền, lượng tiền..)

Hàm này trả về quý hiếm tính tổng của những ô trong vùng cần tính chấp nhận một điều kiện đưa vào.

– Ví dụ: =SUMIF( $E15:$E180, 5111,$H$15:$H$180)

– hàng ô đk là E15 mang lại E180 ( tức là kéo từ nhiệm vụ phát sinh thứ nhất của tháng )

– Điều kiện phải tính là ô E112 ( có nghĩa là ô đk cần tính )

– hàng ô tính tổng là H15 mang đến H180

 Tức là: Chiếu từ bỏ ô E15 đến ô E18, tìm điều kiện ô nào đựng TK 5111, thì tính tổng vốn nằm trường đoản cú ô H15 mang đến H180 tương xứng với dòng chứa TK 5111 đã so sánh trong vùng $E15:$E180

Chú ý: Với các bút toán kết chuyển thời điểm cuối kỳ thì điều kiện cần tính có thể bấm thẳng vào ô cất nó hoặc gõ trực tiếp thông tin tài khoản cần kết gửi vào công thức.

3. Hàm VLOOKUP:

Hàm Vlookup là hàm trả về giá trị dò tìm theo cột gửi từ bảng tham chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo đúng giá trị dò tìm. X=0 là dò tìm một cách chính xác. X=1 là dò tra cứu một giải pháp tương đối.

– Cú pháp: Vlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy, X).

– những tham số:

– quý giá dò tìm: Giá trị buộc phải đem ra so sánh để tìm kiếm.

– Bảng tham chiếu: Bảng chứa thông tin mà tài liệu trong bảng là tài liệu để so sánh. Vùng tài liệu này buộc phải là tham chiếu xuất xắc đối.

– Nếu quý giá Range lookup là TRUE hoặc được quăng quật qua, thì những giá trị vào cột dùng làm so sánh cần được thu xếp tăng dần.

– Cột cần lấy: số chỉ cột dữ liệu mà bạn muốn lấy vào phép so sánh.

– X: Là một cực hiếm luận lý để chỉ định cho hàm VLOOKUP tìm giá trị chính xác hoặc tìm quý giá gần đúng. + nếu Range lookup là TRUE hoặc bỏ qua, thì giá trị gần đúng được trả về.

Chú ý:

– Nếu quý hiếm Lookup value bé dại hơn giá chỉ trị bé dại nhất vào cột đầu tiên của bảng Table array, nó sẽ thông báo lỗi #N/A.

– Ví dụ: =VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0)

– tìm một giá bán trị bởi giá trị sinh hoạt ô F11 trong cột thứ nhất, và lấy giá chỉ trị tương ứng ở cột trang bị 2.

Xem thêm: Top 40+ Hình Ảnh Tình Yêu Đẹp Nhất Lãng Mạn Nhất Về Tình Yêu Đôi Lứa

**Chi huyết mời các bạn xem tại đây: Hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup vào Excel

4. Hàm SUBTOTAL:

Hàm này khôn cùng nhiều công dụng với nhiều số chức năng khác nhau, tuy vậy trong kế toán thường chỉ sử dụng đến số tính năng là số 9, số 9 tương xứng với hàm SUM (tính tổng)

Cú pháp: SUBTOTAL(9; Vùng tính tổng).

**Chi tiết mời các bạn xem tại đây: Cách áp dụng hàm SUBTOTAL trong kế toán Excel

5. Hàm AND:

– Cú pháp: And(đối 1, đối 2,..).

– những đối số:  Đối 1, đối 2… là những biểu thức điều kiện.

– Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng khi tất cả các đối số có giá trị đúng. Những đối số là những hằng, biểu thức logic.Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số của chính nó là đúng, trả về quý giá FALSE (0) trường hợp một hay những đối số của nó là sai.

Lưu ý:

– những đối số nên là giá bán trị xúc tích và ngắn gọn hoặc mảng tốt tham chiếu gồm chứa cực hiếm logic.

– trường hợp đối số tham chiếu là quý hiếm text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị kia bị bỏ qua.

– trường hợp vùng tham chiếu không cất giá trị logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!

– Ví dụ: =AND(D7>0,D7

6. Hàm SUM:

– Cộng tất cả các số trong một vùng tài liệu được chọn.

– Cú pháp:  SUM(Number1, Number2…)

– các tham số: Number1, Number2… là những số bắt buộc tính tổng.

7. Hàm OR:

– Cú pháp:  OR(Logical1, Logical2…) tức là Or(đối 1, đối 2,..).

– các đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện.

– Hàm này là Phép HOẶC, chỉ không nên khi toàn bộ các đối số có giá trị sai. Hàm trả về quý giá TRUE (1) nếu bất cứ một đối số nào của nó là đúng, trả về quý hiếm FALSE (0) nếu toàn bộ các đối số của nó là sai.

8. Hàm MAX:

– Trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.

– Cú pháp: MAX(Number1, Number2…)

– các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn có nhu cầu tìm giá trị lớn số 1 ở trong đó.

9. Hàm MIN:

– Trả về số nhỏ tuổi nhất trong dãy được nhập vào.

– Cú pháp: MIN(Number1, Number2…)

– các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất sinh hoạt trong đó.