Cách đổi messenger thành màu đen

Để làm tấp nập cuộc chuyện trò, bạn cũng có thể thay đổi 15 màu sắc khắc nhau trên Facebook Messenger. Tuy nhiên, không hề ít bạn có nhu cầu cao hơn nữa nhưng 15 màu sắc bên trên ko đáp ứng một cách đầy đủ. Đừng lo lắng, từ bây giờ bản thân đã méc các bạn cách đổi bất kỳ Màu sắc làm sao nhưng bạn thích.

*
*
*
*
*
*
*
*
Chọn một đối tượng người sử dụng nhắn tin kế tiếp kích hoạt cơ chế tối

Cách 5: Tiếp theo vào mục Quản lý chat với những người được chọn, auto phép tắc thay đổi màu được hiển thị, bạn phải gạt nút ít nhằm cho phép chuyển nhượng bàn giao diện thành Đen bí ẩn. Hoàn tất!.