... = 0 Mã tuyến tính C (n,k) có mục đích hóa những khối tin k bit thành những từ mã n bit. Cách hóa: Gọi u = là thông tin cần được hóa thì từ v tương ... thành công truyền dữ liệu trong mạng không dây bằng phương pháp hóa dữ liệu. Trên cơ sở: - Xây dựng từ cho việc tự động sửa lỗi. - Đánh giá khoảng cách Hamming qua các từ mã. - Đánh giá ... 1 1 0 0 1 0 1 Cách tính các bit chẵn lẻ trong Hamming (từ trái sang phải) Đề tài: Tăng khả năng thành công truyền dữ liệu trong mạng không dây bằng phương pháp mã hóa dữ liệu. SVTH:...

Bạn đang xem: Cách mã hóa dữ liệu trong excel

Bạn đang xem: Cách mã hóa dữ liệu trong excel


Bạn đang xem: Cách mã hóa dữ liệu trong excel

*

*

... chứa dữ
liệu thì không.Có ba giải pháp để thực hiện điều này: Khóa những ô chứa công thức, sử dụng chức năng Data-validation cho các ô chứa công thức, và tự động bật tắt chức năng bảo vệ.Khóa ... bảo vệ thì không bị khóa, như tôi đã trình bày ở phương pháp thứ nhất. Sau đó, bạn nhấn Alt+F11, nhấn vào Sheet bạn muốn bảo vệ các ô đã khóa ở trong đó, rồi nhập vào trong khung soạn thảo ... thứcTheo mặc định, tất cả các ô trong bảng tính đều được khóa (locked), tuy nhiên, nó chẳng có tác dụng gì trừ phi bạn áp dụng lệnh Protect bảng tính. Đây là cách dễ nhất để áp dụng lệnh Protect...
*

Xem thêm: Sức Mạnh Của Nhóm Luffy, Băng Hải Tặc Mũ Rơm Sau 2 Năm Luyện Tập

Tài liệu Luận văn: Tăng khả năng thành công truyền dữ liệu trong mạng không dây bằng phương pháp hóa dữ liệu  pdf


*

*

Luận văn: Tăng khả năng thành công truyền dữ liệu trong mạng không dây bằng phương pháp hóa dữ liệu pot

... Mô hình mà hoá với thông tin phản hồi. Trong mô hình dây truyền khối hoá(CBC_Cipher Block Chaining Mode), sự hóa không thể bắt đầu cho tới khi hoàn thành nhận đợc một khối dữ liệu. Đây ... XOR với khối hoá kế trớc đó trớc khi nó đợc hoá. Hình 4.1.1 thể hiện các bớc trong dây truyền khối hoá.Sau khi khối bản rõ đợc hoá, kết quả của sự hoá đợc lu trữ trong thanh ... chuyền khối hoá .Sự giải là cân đối rõ ràng. Một khối hoá giải bình thờng và mặt khác đợc cất giữ trong thanh ghi thông tin phản hồi. Sau khi khối tiếp theo đợc giải nó XOR với...