Trong nội dung bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách sắp xếp tên theo sản phẩm công nghệ tự abc, có nghĩa là từ A mang lại Z hoặc tự Z mang đến A tuỳ vào yêu cầu và mục tiêu của bạn.

1. Qui định của cách bố trí họ tên trong word.

Để thu xếp họ thương hiệu trong word tốt Excel, thì thông thường bọn họ nên bóc cột họ với cột thương hiệu thành 2 cột riêng rẽ biệt. Như hình bên dưới đây:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

5. Clip cách thu xếp họ tên trong word theo abc

Bạn rất có thể tham khảo video dưới đâu nhằm biết những kiểu bố trí dữ liệu trong word.