Phương thức tính toán Verify là 1 trong tính năng hoàn toàn mới chỉ tất cả trên máy tính Casio fx-580VN X. Cách làm này mang đến phép chúng ta kiểm tra tính Đúng/ Sai của đẳng thức, bất đẳng thức

Các các loại đẳng thức, bất đẳng thức rất có thể kiểm tra

Đẳng thức, bất đẳng thức gồm chứa một quan hệ tình dục toán tử

*
2+3, …" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="48" width="354" style="vertical-align: -16px;"/>

Đẳng thức, bất đẳng thức có chứa được nhiều quan hệ toán tử

*
5+7>2+3, …" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="57" width="721" style="vertical-align: -21px;"/>


Mục lục


1 Chú ý

Nếu đẳng thức, bất đẳng thức có áp dụng biến (A, B, C, D, E, F, x, y, z) thì cách làm Verify sẽ xem đổi thay như hằng số

2 Đẳng thức, bất đẳng thức không chứa biến

Kiểm tra tính Đúng/ không đúng của đẳng thức

*

Bước 1 nhận phím MENU

Bước 2 dấn phím B để chọn cách thức Verify

Bước 3 Nhập

*

*

Bước 4 dấn phím OPTN

Bước 5 lựa chọn =

*

Bước 6 Nhập

*

*

Bước 7 nhấn phím =

*

Vậy đẳng thức đã chỉ ra rằng Đúng

Kiểm tra tính Đúng/ sai của đẳng thức

*

*

Vậy đẳng thức đã cho là Đúng

3 Đẳng thức, bất đẳng thức tất cả chứa biến

Kiểm tra tính Đúng/ không nên của đẳng thức

*

Bước 1 dìm phím MENU

Bước 2 nhấn phím 1 để chọn cách làm Calculate

*

Bước 3 thừa nhận phím Ran#

Bước 4 thừa nhận phím STO

Bước 5 dấn phím x

*

Bước 6 dìm phím Ran#

Bước 7 dìm phím STO

Bước 8 thừa nhận phím y

*

Bước 9 dìm phím MENU

Bước 10 thừa nhận phím B để chọn phương thức Verify

Bước 11 Nhập

*

*

Bước 12 dấn phím OPNT

Bước 13 lựa chọn =

*

Bước 14 Nhập

*

*

Bước 15 dấn phím =

*

Vậy đẳng thức đã cho rằng Đúng

Phím Ran# hiện ra một giá bán trị bỗng nhiên từ 0,000 đến 0,999 phải giá trị mà các bạn nhận được đang khác với giá trị trong bài viết này